پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - قاچاق تاغ، بیابانزایی و ریزگردها در شهرستان گرمسار را افزایش داد
آیا می دانید با اجرای عملیات آبخوانداری سالانه در هر هکتار 1000 متر مکعب آب بیشتری در زمین نفوذ می کند.  |  آیا می دانید با اجرای عملیات آبخیزداری سالانه 9 تن در هر هکتار از میزان فرسایش خاک کم می شود.  |  آیا می دانید با اجرای عملیات آبخیزداری سالانه در هر هکتار 530 مترمکعب آب بیشتری به زمین نفوذ می کند.  |  🌳 همیار طبیعت باشیم 🌳
بازدید : 381 18 ارديبهشت 1397 16:23 شماره :48754

قاچاق تاغ، بیابانزایی و ریزگردها در شهرستان گرمسار را افزایش داد
 

قاچاق سالانه بیش از چهار تن تاغ از عرصه هاي بیابانی گرمسار، این شهرستان غرب استان سمنان را با مشکلات فرسایش بادي، بیابانزایی و افزایش ریزگردها مواجه کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان به نقل از ایرنا، درخت تاغ روزگاري با مقاومت در برابر بادهاي سیاه، منطقه اي را از هجوم گرد و خاك و شن هاي روان در امان نگه می داشته است اما امروز به تاراج می رود به طوري که خبري از جنگل هاي انبوه بیابانی ایران و استان سمنان نیست.

به گفته مسوولان امر، سالانه حدود 20 تا 25 هزار کیلوگرم چوب از تاغزارها و عرصه بیابانی کشور قاچاق می شود که 2 عامل فقر و معیشت را از علت هاي اصلی این مشکل مطرح می کنند. تاغ گیاهانی با مقاومت زیاد در برابر خشکی و گرما با سیستم ریشه اي هستند که براي جلوگیري از گسترش بیابان در اطراف مناطق کویري کاشته می شود، جنگل هاي دست کاشتی که چشم طمع سودجویان به آن دوخته شده، افرادي که چوب تاغ را براي تبدیل سرمایه جنگل هاي کویري به ذغال قاچاق می کنند. ایران 32 میلیون هکتار اراضی بیابانی دارد که بیش از هفت میلیون هکتار آن کانون هاي بحرانی بیابانی است. از کل مناطق بیابانی ایران 20 میلیون هکتار درمعرض فرسایش بادي قرار دارد که اگر به آن توجه نکنیم قابلیت تبدیل شدن به کانون بحران را دارد.

تاغ کاري براي جلوگیري از پیشروي بیابان در کشور از سال 1347 آغاز شده است، با این که هزینه کاشت و نگهداري تاغ سالانه 20 میلیون ریال در هکتار است، ولی همین تاغ هاي به ظاهر کوچک، با کنترل فرسایش بادي و حفظ زیر ساخت هاي ریلی و جاده اي، کانال هاي آبرسانی و قنوات ، تاسیسات نظامی و صنعتی و پیشگیري از طوفان شن ، از وقوع خسارت هاي چند میلیون ها دلاري جلوگیري می کنند.

همچنین به گفته مسوولان امر، سالانه 20 تن تاغ از عرصه هاي بیابانی استان سمنان قاچاق می شود که براي رفع این بحران افزایش نیرو انسانی براي حفاظت از این عرصه ها اجتناب ناپذیر است.

فرماندار گرمسار روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهارکرد : سالانه چهار تن تاغ به دلیل کمبود نیروي حفاظتی از عرصه هاي بیابانی این شهرستان قاچاق می شود.

داریوش طاهري افزود: بیش از 6 هزار هکتار از عرصه هاي طبیعی گرمسار را عرصه هاي بیابانی در برمی گیرد که یکهزار هکتار ازآن به دلیل قاچاق بی رویه تاغ و کمبود آب در کانون فرسایش بادي قرار دارند.

وي اظهارداشت: از 20 هزار هکتار از عرصه هاي طبیعی گرمسار فقط 2 نیروي انسانی حفاظت می کنند که باید با تخصیص به موقع اعتبار و جذب نیرو براي رفع این مشکل اقدام کرد.

وي تصریح کرد: باید مراجع قضایی و انتظامی استان سمنان براي جلوگیري از روند افزایشی قاچاق تاغ در عرصه هاي بیابانی گرمسار با اداره منابع طبیعی و آبخیزداري این شهرستان همکاري بیشتري داشته باشند.

طاهري اضافه کرد : تدوین قانون جامع براي جلوگیري از قاچاق بی رویه تاغ از عرصه هاي بیابانی از مطالبات همیشگی اداره کل منابع طبیعی استان از نمایندگان مجلس بوده است و باید مسوولان امر براي تدوین این قانون جامع در کمترین زمان ممکن تلاش کنند.

فرماندار گرمسار بیان داشت : در 10 سال گذشته بیش از 10 تن تاغ از عرصه هاي بیابانی این شهرستان قاچاق شد و ادامه این روند می تواند گرمسار را به کانون ریزگردها تبدیل کند.

طاهري اضافه کرد: چهار کانون فرساش بادي در شهرستان گرمسار وجود دارد و افزایش پوشش گیاهی و همچنین مهر وموم چاه و ایرنا - قاچاق تاغ، بیابانزایی و ریزگردھا در گرمسار را افزایش داد.

قنات هاي غیرمجاز براي جلوگیري از روند فرسایشی زمین از اقدامات موثر براي جلوگیري از بحران پدیده بیابانزایی در این شهرستان است.

وي تصریح کرد: قاچاق سالانه بیش از چهار تن تاغ از عرصه هاي بیابانی گرمسار، این شهرستان را به کانون گسترش فرسایش بادي، افزایش بیابانزایی و ریزگردها تبدیل کرده است. از 7.9 میلیون هکتار وسعت استان سمنان، 55 درصد نواحی بیابان و خشک، 5.38 درصد مراتع، 2 درصد اراضی کشاورزي و 6.3 درصد جنگل است.

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :  
  
آمار بازدید
بازدید روز : 5534
بازدید کل : 5625317
آخرین بروزرسانی:
26 دی 1397 12:15