بازدید : 207 21 تير 1396 10:21 شماره :51143

اجرای الگوی موفق بومی آبخوانداری در هرمزگان
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان از اجرای موفق الگوی بومی آبخوانداری با تکیه بر دانش بومی آبخیزداری با مشارکت مردم در استان خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان، ابوالقاسم حسین پور گفت: بهره برداری بیش از ظرفیت از آبخوان های زیرزمینی و شرایط کنونی حاکم بر این منابع حیاتی ایجاب می نماید از تمامی قابلیت ها در جهت جبران بیلان منفی، تعادل بخشی و حفظ توازن اکولوژیک مناطق استفاده گردد.
معاون آبخیزداری منابع طبیعی استان با اشاره به قوانین مصوب در این زمینه از جمله ماده 27 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی دال بر ارتقای سهم مهار نزولات آسمانی و جبران بیلان منفی دشت ها از طریق اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری تصریح کرد: در این میان بهره گیری از الگوهای پایدار منطبق بر دانش بومی و تلفیق آن با علوم و فنون نوین با مشارکت مردم از راهکارهای اصولی است که در اولویت برنامه های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قراردارد و تدوین و چاپ کتاب دانش بومی آبخیزداری هرمزگان و اجرای الگوهای بومی موفق گامی در این مسیر به شمار می رود.
وی اضافه کرد : با شناسایی شیوه سنتی تغذیه آبخوان تحت عنوان "چاه نزو" در قالب دانش بومی آبخیزداری و تلفیق آن با دانش روز، الگوی بومی آبخوانداری در استان با مشارکت صدرصد طرح توسط آبخیزدار نمونه از خبرگان جوامع محلی و صاحب اندیشه و تجربه بومی آبخیزداری در حوزه دشت گزیر شهرستان بندرلنگه اجرا شده است.
وی همچنین افزود: این طرح با هدف مهار سیلاب و تغذیه مستقیم آبخوان دشت گزیر مشتمل بر هدایت سیلاب و کنترل آن در بندهای ذخیره آب (بندآب ها یا تیربندهای خاکی) و تزریق به درون چاه نزو پس از ترسیب رسوبات معلق آن احداث شده است. تزریق آب به سفره آبخوان با طراحی مناسب بصورت کنترل شده در ترازهای مختلف انجام می گیرد. این سیستم دارای دریچه های کنترل و سرریز تخلیه آب مازاد است که با آبگیری طی بارندگی های نوروز امسال نقش موثری در تغذیه آبخوان دشت گزیر ایفا نموده است.
حسین پور در پایان خاطر نشان کرد: این الگوی بومی آبخوانداری هرمزگان میتواند بعنوان الگویی موفق در مخروط افکنه های آبرفتی کشور و در شرایط مشابه در راستای تغذیه آبخوان ها و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی با کارکرد مطلوب با مشارکت ذینفعان اجرا گردد.
 
 
 
|
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :  
  
آمار بازدید
بازدید روز : 1218
بازدید کل : 5536056
آخرین بروزرسانی:
1 آبان 1396 15:5