بازدید : 125 24 تير 1396 9:23 شماره :51197

مشارکت پذیری مردم رکن اصلی حفظ منابع طبیعی است
رئیس اداره آموزش وترویج منابع طبیعی استان همدان گفت: نقش مردم را درحفاظت ازجنگلها و مراتع بسیارمهم و اثر گذارعنوان و بر لزوم همکاری و مشارکت آحاد مردم در حفظ انفال تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان همدان، محمد خلیلی درحاشیه کارگاه آموزشی پیشگیری و مقابله با حریق درجنگلها مراتع درتویسرکان گفت: محدودیت منابع طبیعی تجدید شونده ایجاب می کند که استفاده اصولی و درست از این منابع صورت گیرد.
وی میانگین بازندگی کشور را 1/3 نرم جهانی وحدود250 میلی متر عنوان و با اشاره به فرسایش سه برابری خاک در کشور گفت: مشارکت پذیری در کشور نسبت به میانگین جهانی خیلی پائین است.
خلیلی گفت: بدنبال راهکارهائی هستیم تا با تغییر معیشت بهره برداران وجوامع محلی روحیه مشارکت پذیری مردم را درحفظ منابع طبیعی افزایش دهیم.
رئیس آموزش وترویج منابع طبیعی استان آتش سوزی درمراتع وجنگلها وبهره برداری بی رویه وتخریب منابع طبیعی راازمشکلات ودغدغه های مهم منابع طبیعی نام برد.
خلیلی بیان داشت باید از منابع طبیعی به نحو احسن و به اندازه استفاده کنیم تا همیشه این منابع در دسترس ما باشد وی تغییر اقلیم، محدودیت منابع واستفاده بی رویه ونادرست از منابع طبیعی را سه چالش اساسی در حوزه منابع طبیعی یاد کرد.
خلیلی اظهارکرد: با توجه به وسعت عرصه های منابع طبیعی، امکانات ونیروهای موجود برای حفظ این منابع وثروتهای عمومی مردم باید مشارکت پذیر ومشارکت جو باشند.

|
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :  
  
آمار بازدید
بازدید روز : 1340
بازدید کل : 5362923
آخرین بروزرسانی:
1 مهر 1396 16:23