پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - سیمای جنگل‌ها
🌳 همیار طبیعت باشیم 🌳  |  🌳 مهمان شایسته طبیعت باشیم 🌳  |   🌳 منابع طبیعی با مردم، برای مردم 🌳  |  هموطن گرامی، آیا می‌دانید بر اساس قانون آتش زدن عمدی جنگل 3 تا 10 سال حبس به همراه دارد.  |  هموطن گرامی آیا می‌دانید بر اساس قانون، آتش‌زدن تنه درختان جنگلی 3 تا 12 ماه حبس و پرداخت جریمه نقدی به همراه دارد.
سیمای جنگل‌ها
جنگل، زميني(اعم ازخشكي و آبي) است كه عمدتاً از درخت و درختچه همراه با ساير رستنيهاي خشبي و علفي خودرو پوشيده شده باشد مشروط به آن كه مساحت آن كمتر از نيم هكتار و تاج پوشش درختي آن به طور طبيعي كمتر از پنج درصد نباشد. برخی از فوايد درختان عبارتند از: توليد اكسيژن، جذب گرد و غبار، گاز كربنيك و ديگر گازهای شيميايی موجود در هوا، جلوگيری از نفوذ سر و صدا و تشديد آلودگیهای صوتی در شهرها.
جنگلهاي ايران كه 8/8 درصد مساحت كشور را تشكيل ميدهند، از نظر مديريتي به دو گروه جنگلهاي شمال و جنگلهاي خارج از شمال تقسيم ميشوند. جنگلهاي شمال به تمام ناحيه رويشي هيركاني و خزري اطلاق ميشود؛ و جنگلهاي خارج از شمال نيز در 4 ناحيه رويشي ديگر قرار دارند.

سطح جنگلهاي ايران
نوع جنگل
مساحت (هکتار)
درصد
جنگل انبوه
1780290
12.4
جنگل نيمه انبوه
3468312
24.2
جنگل تنك
8100842
56.6
جنگل ماندابي
25760
0.2
جنگل دست كاشت
943858
6.6
جمع
14319063
100
* تراكم تاج پوشش در جنگلهاي(خارج از شمال) انبوه بيش از 50 درصد، در جنگلهاي نيمه انبوه 25 تا 50 درصد و درجنگلهاي تنك 5 تا 25درصد مي‌باشد.
* تراكم تاج پوشش در جنگلهاي(شمال) انبوه بيش از 70 درصد، در جنگلهاي نيمه انبوه 40 تا 70 درصد و درجنگلهاي تنك 10 تا 40 درصد مي‌باشد.

حجم سرپاي جنگلهاي شمال كشور، حدود 400 میلیون متر مكعب و جنگلهاي خارج از شمال حدود 200 ميليون متر مكعب است. کارشناسان ارزش اقتصادي جنگلهاي كشور را 300 هزار ميليارد ريال برآورد کردهاند.
سرانه جنگل در كشور 17/0 هكتار است در حاليكه سرانه جهاني جنگل 62/0 هكتار ميباشد. مقايسه اين آمار ضرورت توجه به حفظ، احياء و توسعه جنگلهاي كشور را نشان ميدهد. در همين راستا سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور طرحها و برنامههاي متعددي را تا كنون اجرا كرده و يا در دست اجرا دارد تا ضمن كاهش فشار و جلوگيري از برداشت بيرويه، اقدام به حفاظت و احياء جنگلها نمايد.

چاپ | ارسال به ديگران  | 
آمار بازدید
بازدید روز : 2075
بازدید کل : 4835717
آخرین بروزرسانی:
29 امرداد 1397 15:11