مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان از افتتاح بند غلطی قلاسوره اندیمشک با حضور فرماندار اندیمشک و مسئولین، مدیران استانی خبر داد.

علیرضا جمشیدیان طی سخنانی به اهمیت آبخیزداری پرداخت و گفت: آبخیزداری مکمل منابع طبیعی است و بدون آن حفظ و احیا طبیعت امکان پذیر نیست.

وی با بیان اینکه فرسایش خاک در استان خوزستان در هر هکتار به 18 تن می رسد افزود: با توجه به  این موضوع خوزستان جزو استان های در ردیف بالا قرار دارد و اینجاست که نقش و اهمیت آبخیزداری بسیار بالاست.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری در ادامه گفت: با توجه به اینکه آبخیزداری بستر توسعه است باید به اقدامات و عملیات آبخیزداری توجه ویژه داشته باشیم.

علیرضا جمشیدیان همچنین در خصوص بند بتن غلطکی اشاره کرد و گفت: این نوع بند از ابتکارات استان خوزستان است و اولین بار در این استان اجرا شده و الگویی برای استان های دیگر ترسیم شده است.

گفتنی است بند غلطکی قلاسوره با ارتفاع 12متر و حجم مخزنی پشت بند 650 هزار مترمکعب ظرفیت دارد و حجم بدنه آن 11500متر مکعب است.