مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان گفت: به مناسبت هفته منابع طبیعی، در هفت شهرستان جنوبی استان کرمان تعداد 50 هزار اصله نهال به صورت رایگان توزیع شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نقل از ایرنا- محمدحسن کردستانی افزود: همچنین در این هفته با حضور مسئولان محلی هر یک از شهرستان های جنوبی استان، سه هزار و 500 نهال کشت شد.

وی تصریح کرد: درختان توزیع و غرس شده از گونه‌های متناسب با شرایط منطقه شامل گونه هایی از انواع جنگلی، زینتی و بیابانی به منظور توسعه فضای سبز و ایجاد بادشکن زنده اطراف مزارع است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان بیان کرد: موضوع درختکاری، امروز در فرهنگ ملی و دینی ما به یکی زیباترین کارهای فرهنگی تبدیل شده و با وجود محدودیت های منابع آبی، توسعه درختکاری و فضای سبز با کاشت درختان کم آب خواه را در دستور کار داریم.

کردستانی گفت: هفته منابع طبیعی فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ درختکاری و ایجاد پوشش گیاهی است و با این کار می‌توانیم نسبت به آگاه سازی جامعه هدف به ویژه جوانان برنامه‌هایی را تعریف و اجرا کنیم.
مدیرکل منابع طبیعی جنوب کرمان همچنین از توزیع 30 هزار کارت همیار طبیعت در هفت شهرستان جنوبی استان کرمان خبر داد و گفت: از این تعداد همیار طبیعت، تعداد یکهزار و 230 نفر به صورت افتخاری، 130 نفر مروج و 28 هزار و 640 نفر دانش آموزی هستند.

وی افزود: حفاظت منابع طبیعی باید به مسئولیت عمومی تبدیل شود و ارائه آموزش همگانی و استفاده از ظرفیت نخبگان و شرکت های دانش بنیان در موضوع منابع طبیعی در دستور کار قرار دارد.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان مستقل از مرکز استان، هفت شهرستان جنوبی را تحت پوشش دارد.