همزمان با هفته منابع طبیعی و آبخیزداری؛ مهندس محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در مراسم گرامیداشت این هفته و تقدیر از نمونه ها صبح امروز در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور حضور یافت.