مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌غربی گفت: توزیع رایگان جو به میزان 518 تن از سال 93 تا 96 بین کشاورزان استان توزیع شد. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نقل از خبرگزاری فارس- میرصمد سیدموسوی عصر امروز در جریان بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از دریاچه ارومیه اظهار کرد: اعتباراتی که در حوزه اداره کل منابع طبیعی از سال 93 تا 96 همزمان با سایر دستگاه‌ها پیش‌بینی شد، در چهار سایت در مناطق بحرانی شامل دو سایت در شهرستان ارومیه و دو سایت نیز در میاندوآب و سلماس بوده و پروژه‌های اجرایی توسط مشاور مطالعه و معرفی شد.

وی تصریح کرد: بدین منظور از سال 93 تا پایان سال 96 مبلغ 25 میلیارد و 100 میلیون تومان در مناطق بحرانی هزینه شده و اعتبارات سال 97 نیز هنوز ابلاغ نشده و در حال پیگیری است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌غربی گفت: در این مدت به طول 112 کیلومتر بادشکن غیرزنده در حوضه آبریز دریاچه ارومیه احداث شده و سایت جبل‌کندی ارومیه نیز یکی از طرح‌های موفق دریاچه ارومیه بوده و فعالیت‌های این اداره کل نیز در راستای احیای بیولوژیکی دریاچه بوده است.

وی با اشاره به اینکه از سال 93 تا 96 در سطح هزار و 900 هکتار بوته‌کاری و نهال‌کاری در حوضه آبریز دریاچه ارومیه انجام شده که یکی از پروژه‌های موفق به شمار می‌رود افزود: همچنین  ساماندهی چرای دام در 500 هزار هکتار و مراقبت و نگهداری گززارهای طبیعی در اطراف دریاچه در سطح حدود 600 هکتار انجام شده است.

موسوی با اشاره به قرق مطلق در 25 هزار هکتار از طریق توزیع رایگان بسته‌های حمایتی تصریح کرد: از سوی دیگر توزیع رایگان جو به میزان 518 تن از سال 93 تا 96، مدیریت هرزآب در سطح دو هزار و 600 هکتار از اراضی ساحلی، آبیاری سنواتی، پژوهش در زمینه روش‌های نوین مقابله با فرسایش بادی و گرد و غبار، اقدامات ترویجی و فرهنگی در قالب مدل ترسیب کربن و نیز مطالعات اجرایی در هفت هزار و 600 هکتار از اراضی منطقه جبل کندی و محدوده پارک ملی صورت گرفته است.

وی بیان کرد: براساس مطالعات و پایشی که توسط دانشگاه در ایستگاه‌های سنجش و پایش فرسایش بادی انجام شده، حداکثر ظرفیت انتقال تجمعی گرد و غبار در حدود 50 درصد کاهش یافته و از 298 کیلوگرم در مترمربع در سال 96 به 157 کیلوگرم در مترمربع در سال گذشته رسیده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌غربی گفت: همچنین تلفات خاک تجمعی از 39 تن در هکتار در سال 96 به 12 تن در هکتار در سال گذشته کاهش یافته یعنی با اقدامات انجام شده جلوی گرد و غبار را تا 70 درصد کاهش یافته است.