معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت: با توجه به محدودیت بهره برداری چوب از جنگل های شمال کشور در قالب طرح استراحت و تنفس جنگل و با هدف تأمین نیاز چوبی صنایع داخلی، اجرای طرح توسعه زراعت چوب در استان تهران سرعت می گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور- سید علی عظیمی با بیان اینکه این اداره کل آمادگی لازم را جهت اجرای این طرح دارد افزود: برخی شهرستان های استان تهران همچون فیروزکوه، دماوند، ری، ورامین، پاکدشت و شمیرانات از پتانسیل خوبی برای توسعه زراعت چوب برخوردار هستند که با هماهنگی و برنامه ریزی های به عمل آمده با مجموعه جهادکشاورزی تعمیم اجرای این طرح در سطح استان تهران در دستور کار قراردارد.

وی ادامه داد: با تحقیقات و نظر کارشناسان دوگونه صنوبر و اکالیپتوس برای اجرای این طرح در استان تهران بسیار مناسب است که در صدد هستیم نیاز آبی این گونه ها با استفاده از پسابهای شهری تأمین شود.

عظیمی تأکید کرد: برای تسریع در این خصوص تأمین نهال مورد نیاز و نظرات کارشناسی از سوی این اداره کل انجام خواهد گرفت.

این مقام مسئول یادآور شد: در سال گذشته این طرح در سطح 50 هکتار به مرحله اجرا درآمد و امسال نیز تعهد اجرای عملیات توسعه زراعت چوب با گونه های صنوبر و اکالیپتوس به میزان 150 هکتار پیش بینی شده است.