معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان جنگل ها گفت: به واسطه سازه های آبخیزداری در سیل اخیر کشور ۲ میلیارد متر مکعب آب چه به صورت آب مهار شده و چه به صورت آب نفوذ کرده در زمین داشته ایم.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، خسرو شهبازی روز یکشنبه در نشست اعضای کمیته اجرایی مدیریت جامع حوزه آبخیز افزود: ما باید چشم اندازهای طرح مدیریت جامع را در سال 98 در حوزه های الگویی تبیین کرده و نظارت و ارزیابی را در این بخش‌ها افزایش دهیم.
وی خاطرنشان کرد: آبخیزداری به یک عملکرد و فعالیت خاص اطلاق نمی‌شود بلکه کار آبخیزداری یک کار هنری است و هنر آن نیز «مملکت داری» است.
خسرو شهبازی با بیان اینکه مدیریت جامع آبخیز یک پکیج سیال است و در برابر شرایط اقلیمی دارای تغییر و تحول است، تصریح کرد: در مدیریت جامع آبخیز در کنار سازه‌های مکانیکی اقدامات بیولوژیکی، اجرای طرح کاداستر و تقویت پوشش گیاهی نیز انجام می‌شود.
وی افزود: سازمان جنگل‌ها بهره‌برداری از جنگل‌های شمال را تعطیل اعلام نموده است و به جای آن طرحی را جایگزین می‌کند و اجرای آن طرح جایگزین که اقداماتی نظیر حفاظت از جنگل ها، احیا و توسعه جنگل، پیشگیری از اطفای حریق و جلوگیری از قاچاق چوب و غیره  را به همراه دارد در قالب مدیریت جامع آبخیز اجرایی می شود.
معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان جنگل ها در ادامه خاطر نشان کرد: همه مسئولین بویژه مقام معظم رهبری، دولت محترم و نمایندگان مجلس بر اجرای طرح های آبخیزداری و حفظ پوشش گیاهی به ویژه جنگل ها و مراتع تاکید داشته و توجه مسئولین وظایف ما را در ادامه مسیر سنگین‌تر خواهد کرد.   
بر اساس این گزارش، در نشست کمیته اجرایی مدیریت جامع آبخیز، اعضای این کمیته پس از بحث و گفت وگو درباره طرح‌های الگویی مدیریت جامع، سرانجام موضوع آموزش و تدوین سند راهبردی را از چشم اندازهای مهم اجرای طرح مزبور اعلام کردند.