استاندار تهران از لزوم اجرایی شدن طرح های علمی و تخصصی آبخیزداری در استان تهران به خصوص مناطق شمالی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور- انوشیروان محسنی بندپی در حاشیه نشست ستاد مدیریت بحران استان تهران افزود: یک بخش ویژه در ردیف های بودجه ای برای اجرای طرح های خاص پیش بینی شده است که از جمله آن منابع مدیریت بحران و ماده 10 و 12 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت محسوب می شوند

وی با اشاره به استفاده از این منابع برای اجرای طرح های مدیریت بحرانی در استان تهران یادآورشد: اگر به لحاظ علمی و تخصصی تشخیص دهیم که باید طرح آبخیزداری اجرا شود، منابع مالی چندان نمی تواند محدود کننده کارهای اجرایی باشد

محسنی بندپی اظهار داشت: در صورتی که طرح ها آماده باشد از منابع مالی در اختیار دستگاه های اجرایی، استان یا وزارتخانه ها می توان به شکل تجمیعی استفاده کرد

استاندار تهران خاطرنشان کرد: این اقدامات کنترلی و محافظتی می تواند جلوی خسارت های میلیاردی ناشی از سیل را بگیرد.
وی با اشاره به لزوم اتخاذ تدابیر مناسب برای مناطق جنوبی استان تهران خاطرنشان کرد: 20 سال خشکسالی شرایطی را فراهم کرد که دشت ورامین این استان 30 تا 35 سانتی متر نشست زمین را داشته باشد.

محسنی بندپی ادامه داد: در حال مذاکره با شرکت آب منطقه برای تغذیه دشت ها و آب های زیر زمینی استان هستیم.
استاندار تهران گفت: سد ماملو در شرق استان این ظرفیت را دارد که آب های ذخیره شده آن برای تغذیه آبهای زیرزمینی مورد استفاده قرار گیرد.