مدیران منابع طبیعی 11 استان مناطق زاگرسی به اتفاق رییس سازمان جنگل ها و رییس موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع عصر روز سه شنبه برای کنترل بیماری‌های درختان جنگلی و اجرای برنامه و مدل های اکولوژیکی در محل موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع واقع در پیکان‌شهر تشکیل جلسه دادند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، در این نشست برنامه‌های عملیاتی و اجرایی برای 11 استان مناطق زاگرسی بر اساس معیارها و شاخص‌های مدیریت پایدار جنگل در قالب 17 عملیات طراحی شده و نقشه های اجرایی به صورت رقومی برای هر استان تهیه و ارائه شده است.
در این نشست پس از تبادل اطلاعات مقرر شد عملیات اجرایی پیشنهادی و نقشه تهیه شده توسط هر استان بررسی شده و اصلاحات و پیشنهادات از سوی استان‌ها با همفکری و مشارکت مراکز تحقیقاتی تکمیل و به عنوان برنامه عملیاتی سال 98 ظرف مدت یک هفته به ستاد پیگیری جنگل‌های زاگرس اعلام شود.
در این نشست مهندس خلیل آقایی رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور توجه به جنگل‌های زاگرس و جلوگیری از خشکیدگی درختان جنگلی این منطقه را از اولویت‌های مهم این سازمان برشمرد و تاکید کرد: برنامه‌های عملیاتی تدوین شده از سوی ستاد سازمان از سوی استان ها بررسی و پتانسیل های هر استان طی زمان‌بندی به ستاد جنگل‌های زاگرس مستقر در مرکز جنگل‌های خارج از شمال ارسال گردد.
ستاد جنگل‌های زاگرس یکی از ستادهای مهم سازمان جنگل‌ها در کنار ستاد جنگل‌های هیرکانی است و هدف این ستاد کمک به تقویت پوشش گیاهی و کاهش عوامل تخریب از جمله آفات و امراض و کاهش اثرات بیماری زغالی و آفت سوسک‌های چوب‌خوار این منطقه رویشی کشور است.
جنگل‌های زاگرس بزرگترین ناحیه رویشی کشور محسوب می‌شود که با بیش از 5 میلیون و 500 هزار هکتار وسعت در 30 میلیون هکتار پراکندگی دارد. این جنگل ها 11 استان کردستان، ایلام، کرمانشاه، همدان، چهار محال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، فارس، اصفهان، مرکزی و لرستان را در بر گرفته است.