مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان در نشست با مسئولین این دستگاه جهت پیشبرد برنامه های مربوط به اجرای پروژه های صندوق توسعه ملی در سال های 97 و 98، بخش ترویج را مهم ترین اولویت اداره کل دانست و گفت: موفقیت پروژه های صندوق توسعه ملی در گرو عملکرد قوی در حوزه آموزش و ترویج می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - خلیل آقاجانلو با بیان اینکه با جلب اعتماد مردم می توان در امورات تسهیل گری گام های مهمی در مسیر تحقق اهداف سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری برداشت، تصریح کرد: با ایجاد ارتباط تنگاتگ بین بومیان روستاها و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، می توان در حفظ و حراست از عرصه های ملی و توسعه و آبادانی مناطق موثرترین دستگاه اجرایی باشیم.

وی با اشاره به اینکه تکلیف معاونت های اداره کل جهت پیگیری پروژه های مربوط به صندوق توسعه ملی مشخص شده است، بر لزوم تعادل بخشی در بین شهرستان ها در حوزه تخصیص اعتبارات مربوط به این صندوق تاکید کرد.

در ابتدای این جلسه نهاوندی، دبیر ستاد آبخیزداری محورها و مباحث مهم قابل مطرح مربوط به پروژه های آبخیزداری مربوط به صندوق توسعه در سالهای 97 و 98 را اعلام و اولویتهای سازمان متبوع جهت اقدامات عملی اداره کل منابع طبیعی استان را ارائه کرد.

وی همچنین بر لزوم شناسایی ظرفیت های تعاونی ها جهت تحقق رسالت های سازمان متبوع و بهره مندی از توانمندی حداکثری مردم تاکید کرد.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز با بیان اینکه پروژه های مربوط به سال جاری این بخش مشخص گردیده است، ابراز کرد: با توجه به میزان اعتبار تخصیص یافته از محل صندوق توسعه و با هدف عملیاتی کردن پروژه های سال 98، در حال حاضر تشریفات مناقصه را شروع نموده و در حال انتخاب پیمانکاران مربوطه هستیم.

جعفر بیات همچنین بر لزوم اتمام پروژه های صندوق توسعه ملی مربوط به سال 97 تاکید و به مشکلات پیش روی اجرای پروژه ها اشاره کرد.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان نیز با اشاره به نقش آموزش و ترویج در سرعت بخشی به روند اجرای پروژه های صندوق توسعه ملی عنوان کرد: با توجه به جایگاه تسهیل گری در مناطق هدف، فاصله بین اجرا، تصمیم و بهره برداری بسیار کاهش می یابد.

جلیل سلطان نژاد با بیان اینکه حل مشکلات چالش های محلی موجود در مناطق اجرای پروژه های صندوق توسعه ملی با وجود تسهیل گر امکان پذیر است، اضافه کرد: اجرای طرح های مرتعداری نیازمند جدی تسهیل گران و همراهی روستاییان می باشد.

در این جلسه مکاریان نیز گزارشی از عملیات اجرایی سال 97 حوزه آبخیزداری را ارائه کرد.

آقای حسنلو، رئیس اداره مرتع نیز از آمادگی اداره مرتع برای ساخت آبشخوار در صورت تامین اعتبار خبر داد