رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان نیمروز گفت: در راستای بهره گیری از سیلاب موجود در منطقه سیستان، 3هزار و 700هکتار از اراضی مرتعی این شهرستان، با عملیات پخش سیلاب آبیاری شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور- علی پهلوان افزود: در راستای توسعه سطح مرتعی و بازسازی مناطقی که گیاهان مرتعی به دلیل خشکسالی های دو دهه اخیر از بین رفته، عملیات پخش سیلاب در سطحی بالغ بر 3هزار و 700هکتار از اراضی مرتعی منطقه نیمروز، در طی مدتی که در منطقه شاهد ورود سیلاب(آب دشتمال) بوده ایم، انجام شده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر میزان ارتفاع آب در منطقه کاهش پیدا کرده و برخی از نقاط نیز به دلیل وجود سیلاب امکان استقرارموتور پمپ و تراکتور وجود ندارد و به همین دلیل کار پخش سیلاب چند روزی است که در منطقه قطع شده و به محض وجود فرصت، کار پخش سیلاب در منطقه تداوم خواهد یافت.

وی ادامه داد: در این مدت در حدود 700هکتار، عملیات بذر پاشی گیاهان مرتعی مناسب با اقلیم منطقه نیز انجام شده و 800هزار قلمه نیز در این اراضی قلمه زنی شده است.

وی تاکید کرد: ظرف دو سال اخیر نیز 30هزار نهال گز شاهی در اراضی مرتعی نیمروز کشت شده و طی این مدت عملیات مراقبت و نگهداری از آنها توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان انجام شده است.
وی در پایان ضمن تقدیر از مشارکت مردم در عملیات های اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نیمروز، خاطرنشان کرد: مردم ساکن در شریف آباد این شهرستان، در عملیات پخش سیلاب همکاری قابل توجهی را با نیروهای منابع طبیعی و آبخیزداری انجام داده اند.