اولین کارگاه آموزشی دو روزه در خصوص مدیریت پایدار جنگل، توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور- محسن یوسف پور در این خصوص گفت: به منظور بهره وری و ارتقاء سطح آگاهی همکاران، کارگاه آموزشی تحت عنوان "کاربرد خاک شناسی در مطالعات طرحهای منابع طبیعی و آبخیزداری" به همت اداره آموزش و ترویج و مشارکت های مردمی و با حضور نماینده دفتر آموزش، ترویج و مشارکت مردمی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و نماینده آموزش منابع طبیعی کلارآباد برگزار شد . 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان، با بیان اینکه برگزاری این گونه گارکاه ها می تواند در بهبود کیفیت عملکرد دستگاه های اجرایی موثر واقع شود، افزود: در این کارگاه آموزشی در خصوص برنامه های عملیاتی ظرفیت سازی، توانمند سازی و آموزش مدیریت پایدار جنگل های هیرکانی بحث و بررسی شد. 

کارگاه آموزشی توانمندسازی و آموزش مدیریت پایدار جنگل در محل مرکز آموزش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان (چمارسرای رشت ) برگزار گردید.