رئیس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: پنج هزار هکتار از عرصه های استان کانون آلودگی آفت ملخ است که از نوع ملخ های مهاجم نیستند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان جنگل‌ها به نقل از ایرنا، حمیدرضا عبدوس گفت: عرصه های منابع طبیعی در شهرستان های گرمسار، سرخه، دامغان و بخش بیارجمند شاهرود کانون آلودگی آفت ملخ است. 
وی ادامه داد: در عرصه های منابع طبیعی استان سمنان مشاهده ۲ نوع ملخ گزارش شده که یکی از این گونه ها ملخ بومی است که در مراتع ییلاقی مشاهده می شود و گونه دیگر ملخ کوهان دار تاغ است که به تاغزارها حمله می کند. 
وی ابراز داشت: امسال به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب رفتار ملخ‌ها به شدت سال گذشته طغیانی نیست و کارشناسان منابع طبیعی رفتار این حشرات را تحت نظر دارند و هنوز اقدام خاصی برای مقابله انجام نشده است. 
عبدوس تصریح کرد: زمانی که جمعیت این آفت ها بحرانی شود سمپاشی انجام می شود، اما اکنون شرایط بحرانی نیست و هیچ گونه سمپاشی برای مقابله با آفت ضرورت ندارد. 
وی یادآور شد: به دلیل شرایط زیست محیطی و قرارگرفتن در زمان چرای دام ها از مراتع سمپاشی محدودیت دارد و در صورت انجام سمپاشی با نصب پرچم و روش های دیگر به دامداران اطلاع رسانی می شود، ولی اکنون جمعیت آفت کم است و نیاز به سمپاشی نیست. 
وی اضافه کرد: کانون های آلوده به آفت ملخ از اسفند ۹۷ تحت پایش و کنترل کارشناسان قرار دارد و هرگونه تغییر رفتار و افزایش جمعیت ملخ ها بررسی می شود. 
رئیس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان خاطرنشان کرد: ملخ کوهان دار تاغ تنها به درختان تاغ آسیب می زند و در منطقه های بیابانی که رویشگاه تاغ است تخم گذاری و نمو دارد.