پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت پایدار جنگل‌های هیرکانی با تاکید بر حفاظت هر چه بیشتر جنگل‌های شمال، با حضور رییس سازمان جنگل ها، مدیرکل بازرسی امور کشاورزی و محیط‌زیست سازمان بازرسی کل کشور، معاون پژوهشی دانشکده منابع‌طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، معاونین سازمان و مدیران منابع طبیعی استان های شمالی برگزار شد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مهندس خلیل آقایی در این نشست با اشاره به اهمیت جنگل‌های هیرکانی خاطرنشان کرد: دو میلیون و 73 هزار هکتار جنگل هیرکانی وجود دارد و مهمترین نقش سازمان جنگل ها حفظ و حراست از تمامی این منابع ارزشمند حیاتی است.
مهندس آقایی گفت: تا کنون برای یک میلیون و 50 هزار هکتار از جنگل‌های شمال طرح جنگلداری تهیه شده و برای یک میلیون هکتار باقیمانده که فاقد طرح هستند امسال تحت مدیریت حفاظت قرار می گیرد.
مسئول اول منابع طبیعی کشور خاطرنشان کرد: شرکت‌های بهره‌برداری که در گذشته از جنگل چوب برداشت می‌کردند، اکنون که بهره‌برداری از جنگل‌ها متوقف شده است می توانند در مناقصه شرکت کرده و بر اساس وظایف جدید کار حفاظت از جنگل را بر عهده بگیرند.
رییس سازمان جنگل‌ها همچنین افزود: برای حفاظت بهینه از جنگل‌های شمال ضمن افزایش نیروهای کیفی جهت محافظت از جنگل‌ها، قراردادها به صورت سطحی بسته خواهد شد تا معلوم گردد که هر قطعه جنگل برای حفاظت به چه کسی سپرده شده تا اگر تخلفی صورت گرفت فرد مسؤول پاسخگو باشد.

• اراده مدیریتی در سازمان جنگل ها اجرایی و عملیاتی است 
در ادامه پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت پایدار جنگل‌های هیرکانی، سید حسن میری قلعه سری مدیرکل بازرسی امور کشاورزی و محیط‌ زیست سازمان بازرسی کل کشور گفت: این اراده و روحیه‌ای که اکنون در مدیریت سازمان جنگل‌ها وجود دارد، روحیه اجرایی و عملیاتی است و کلیه همکاران سازمان نیز باید با این اراده و روحیه همراه شوند.
وی متعهد به نتیجه بودن در انجام وظایف را بسیار مهم خواند و گفت: نتیجه کار این نشست ها هم باید حفظ جنگل‌های هیرکانی و نجات درختان شمشاد است.
مهندس میری گفت: اینکه شنیده می‌شود شمشادها جست زدند و جوانه می‌زنند خبر مسرت‌بخشی است و دل هر دوستدار طبیعتی را به تپش می اندازد و دست هر کسی را که به ما در نجات شمشاد کمک کند، می فشاریم.
وی گفت: شمشادها را باید مثل فرزند خودمان تلقی کنیم، شمشادهایی که روزی به عنوان گلدسته شهدا بودند و قاب عکس شهدا در آن جای می‌گرفت نیازمند توجه است و بنده وقتی این پیگیری و پشتکار را در ریاست سازمان می بینم، بسیار دلگرم و امیدوار شدم که با همت شما همکاران در یک بازه زمانی بتوانیم به ایشان قول بدهیم که روزی را به عنوان روز نجات شمشاد نامگذاری کنیم.

• بدون تشکیل پرونده در محاکم قضایی می‌توانیم مردم را همراه کنیم
نماینده بازرس امور کشاورزی و محیط زیست به موضوع تغییر کاربری در استان مازندران و نحوه‌ی همراهی مردم اشاره کرد و گفت: مازندران یکی از استان‌هایی بود که بیشترین تغییر کاربری‌ها در آنجا صورت می‌گرفت اما با فرهنگ‌سازی و با کمک و همراهی مردم محلی و بدون اینکه پرونده‌ای تشکیل و به محاکم قضایی ارسال شود تغییر کاربری از 4 هزار هکتار در  دو، سه سال اخیر به 250 هکتار و اکنون نیز به 28 هکتار کاهش پیدا کرده است.
این مقام مسؤول با تایید سخنان مهندس آقایی در خصوص نحوه‌ی حفاظت از جنگل‌ها و با اشاره به این نکته که برای مبارزه با جنگل‌خواری و زمین‌خواری باید با علت‌ها مبارزه کنیم نه با معلول‌ها گفت: برای حفاظت از این منابع و میراث جهانی نیازمند به افراد عاشق، با دانش و آموزش دیده هستیم. 
مهندس میری با اشاره به انتقادات بدون دانش برخی از افراد به سازمان گفت: انتقاد سازنده همیشه مورد نظر تایید ما بوده است و در حال حاضر سازمان نیازمند همراهی کارشناسان با دانش و با تخصص است.