رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان عباس آباد اظهار داشت :۷۵ هزار قلمه شمشاد از پایه های مادری سالم حوزه استحفاظی جمع آوری و با مشارکت شرکت توسعه جنگلهای شمال در نهالستان خشکه داران نشتارود تکثیر شد.

جواد جلالی کندلوسی افزود :این تعداد قلمه بعنوان بانک ژن این گونه ارزشمند بومی جنگلهای شمال تحت عملیات مراقبتی قرار دارد.

وی با اشاره به بازدید امروز معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران -نوشهر از این نهالستان اظهار امیدواری کرد این تعداد قلمه جمع آوری شده بتواند در آینده جایگزین مناسبی برای درختان شمشادی باشد که براثربیماری بلایت و افت شب پره از بین رفته است.

او در عین حال افزود :با حضور معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی نوشهر ، شهردار نشتارود و مشاور طرح آخرین وضعیت کتابچه طرح تفرجگاه جنگلی خشکه داران نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تفرجگاه جنگلی خشکه داران در منطقه نشتارود غرب مازندران واقع و دارای ۵   هکتار مساحت است.