اولویت بخش کشاورزی این استان در سال 98، آبخیزداری، آبخوان داری و توسعه کشت های گلخانه ای است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - استاندار سمنان در جلسه مشترک شورای برنامه ریزی و توسعه و ستاد اقتصاد مقاومتی استان سمنان گفت: توجه به این اولویت ها، برنامه ای عملی پدافندی و پر منفعت است.

علیرضا آشناگر همچنین با بیان اینکه تخصیص بودجه امسال بر اساس شاخص های شهرستانی انجام می شود گفت: اعتبار عمرانی پارسال این استان 506 میلیارد تومان بود که 360 میلیارد تومان آن جذب شد که این رقم  مقابل ظرفیت استان کم است.

وی با بیان اینکه توجه به خسارت های سیل به خصوص منطقه کالپوش ضروری است افزود: فرمانداران باید اعتبارات شهرستانی را برای این مناطق اختصاص دهند.

نادر مالکی رئیس سازمان برنامه و بودجه استان سمنان گفت: بر اساس مصوبات این جلسه مقرر شد فرماندار هر شهرستان با توجه به برنامه توسعه یک هزار هکتاری کشت گلخانه ای در استان ظرفیت خود برای کشت گلخانه ای اعلام کند.

احمد همتی نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه با بیان اینکه بودجه باید بر اساس شاخص های سند آمایش های سرزمین اختصاص یابد تاکید کرد: تخصیص بودجه طبق شاخص ها یعنی اجرای عدالت در جامعه.

وی بر لزوم به کارگیری روش های نوین کشت گلخانه ای نیز تاکید کرد.