مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان در راستای جلوگیری از واردات چوب از انعقاد پنج تفاهم نامه مشترک در زمینه کشت گونه های با رشد بالا و چوبده در این منطقه خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور- محمد حسن کردستانی افزود: این تفاهم نامه ها با مجتمع اقتصادی کمیته امداد حضرت امام (ره) جنوب شرق کشور، اداره کل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان کرمان، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان، اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان و فرمانداری شهرستان رودبار جنوب منعقد شد.

وی تصریح کرد: هدف از انعقاد این تفاهم نامه استفاده بهینه از منابع آب و خاک، صرفه جویی ارزی با هدف جلوگیری از واردات چوب، کاستن فشار بر عرصه های طبیعی جنگلی، کمک به حفاظت و صیانت پایدار از منابع جنگل های کشور، تامین نیاز صنایع پایین دستی چوب توسط زارعین و ایجاد اشتغال می باشد.

وی اظهار داشت: در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در سال رونق تولید، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و اهداف پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه و همچنین حفاظت از عرصه های منابع طبیعی پنج تفاهم نامه همکاری مشترک با موضوع زراعت چوب منعقد شد.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان مستقل از مرکز استان هفت شهرستان را با جمعیت یک میلیون نفر تحت پوشش دارد.