مدیرکل دفتر فنی مرتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت که تاکنون بیش از 90 درصد از مراتع کشور ممیزی شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نقل از ایرنا، مهندس ترحم بهزاد در مراسم قرق شکنی در منطقه "سنگرج" منطقه آلاشت شهرستان سوادکوه مساحت مراتع کشور را ۸۴ و ۸ دهم میلیون هکتار اعلام کرد و افزود که تاکنون ۷۶ و نیم میلیون هکتار از این وسعت ممیزی شده است.
وی همچنین گفت که تاکنون در مراتع ممیزی شده برای ۳۰۲ هزار دامدار پروانه چرا صادر شده است.
این مسئول با اعلام اینکه تا کنون برای ۳۴ میلیون هکتار از مراتع ممیزی شده طرح مرتعداری تهیه شده است، گفت: در حالی که در سال ۹۳ طرح مرتعداری با هدف تولید علوفه بود، ولی هم اکنون علاوه بر نگرش علوفه بر حفظ پوشش گیاهی و ارتقاء بهبود معیشت مردم نیز تاکید دارد.
بهزاد توضیح داد: قرار است در هر استان در طرح مرتعداری به صورت پایلوت در زمینه های کشت گیاهان دارویی، تولید عسل، زراعت چوب و دیگر کارکردهای اقتصادی اقدام شود.
مدیرکل دفتر فنی مرتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه منابع طبیعی بستر تولید و بستر حیات است، افزود: این امر زمانی تحقق پیدا می‌کند که با حضور و مشارکت مردم باشد تا بتوانیم کار مثبتی برای منابع طبیعی انجام دهیم.
وی با اعلام اینکه مسئولین نظام، مدیران کشور و مردم به این نتیجه رسیده‌اند که مراتع علاوه بر تأمین علوفه دام در تاثیر کربن، تولید اکسیژن، حفظ آب و جلوگیری از هدر رفت آب تاثیر بسزایی دارد، گفت: همچنین مراتع در تولید داروهای گیاهی نقش بسزایی دارد.
او افزود: به دلیل جایگاه منابع طبیعی سال گذشته ۲۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای آبخیزداری تحقق یافت که از این میزان ۱۹ میلیارد تومان برای استان مازندران تخصیص یافت.
بهزاد گفت: امسال هم حدود ۴۱ میلیارد تومان برای اداره کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان مازندران منطقه ساری در نظر گرفته شده است.