رئیس گروه مرتع داری دفتر امور مرتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به مهم ترین عامل تخریب مراتع کشور گفت: چرای بی رویه دام و عوامل انسانی بیشترین تغییر کاربری و فشار بر مراتع را دارند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نقل از پایگاه رادیو گفتگو، برنامه "زمین ۳۶۰ درجه" با موضوع مدیریت مراتع و راهکارهای حفاظت از آن و با حضور فاطمه مهدوی رئیس گروه مرتع داری دفتر امور مرتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از شبکه رادیویی گفت و گو پخش شد.
فاطمه مهدوی با اشاره به تعریفی از مرتع گفت: مرتع یک اکوسیستم بسیار پیچیده و مرتع داری نیز علم و هنر نگاهداشت اکوسیستم پیچیده آب، خاک، گیاه و انسان در کنار یکدیگر است. 
مهدوی خاطرنشان کرد: با تصویب قانون ملی شدن اراضی ملی در سال ۱۳۴۱، هر گونه بهره‌برداری از عرصه‌های منابع طبیعی اعم از جنگل، مرتع و بیابان در قالب طرح مرتع‌داری انجام گرفت و مجوزهای بهره برداری نیز به صورت موقت و سالانه صادر شد.
وی با بیان اینکه ارزش مراتع صرفاً به علوفه و دام محدود نمی شود اظهار کرد: ارزش مراتع بر اساس مطالعات کشورهای مختلف دنیا و دانشگاه‌های ایران، به دو دسته بازاری و غیربازاری تقسیم می شود. ارزش‌های بازاری شامل علوفه و تولید دام است و ارزش‌های غیربازاری مراتع نیز شامل تلطیف هوا، تولید اکسیژن، ترسیب کربن و توازن چرخه آب می‌شود.
مهدوی با اشاره به اینکه ارزش علوفه مرتع در تحقیقات فائو نسبت به سایر ارزش‌های مرتع تنها ۲۵ درصد برآورد شده افزود: بر اساس مطالعات دانشگاه های ایران از جمله دانشگاه تهران، ارزش ریالی علوفه نسبت به سایر کارکردها به زیر ۱۰ درصد و در برخی مناطق کشور به ۲ درصد هم می رسد.
وی با اشاره به مهم ترین عامل تخریب مراتع کشور عنوان کرد: چرای بی رویه دام و عوامل انسانی بیشترین تغییر کاربری و فشار بر مراتع را دارند. در حال حاضر ۵ برابر پتانسیل عرصه مراتع، یعنی ۹۳۹ هزار خانوار از طریق اقتصاد دام ارتزاق می کنند و این درحالیست که پتانسیل عرصه مراتع کشور پاسخگوی این میزان از نیازها نیست و طبق مطالعات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تنها ۱۶۰ هزار خانوار می توانند به اقتصاد دام مراتع متکی باشند.
رئیس گروه مرتع داری دفتر امور مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به اقدامات این سازمان برای حل مشکلات مراتع بیان کرد: توجه به کلیه پتانسیل های مراتع اعم از گیاهان دارویی، زنبورداری، آبزی پروری و پرورش دام و طیور در طرح مرتع داری از جمله اقدامات سازمان است تا ضمن ارتقای معیشت خانوارها، اتکای آنها به علوفه نیز کمتر شود.