رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رفسنجان با اشاره به بارندگی های سال جاری و پوشش گیاهی مناسب در عرصه ها، همکاری همه دستگاه ها ی اجرایی برای مقابله با آتش سوزی های احتمالی در فصل تابستان را  ضروری دانست.

به گزارش پایگاه  اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور- مسعود حیدری پور در نخستین نشست کمیته اطفاء حریق شهرستان که در فرمانداری و با حضور معاونین فرمانداری و بخشداران بخش های تابعه تشکیل گردید، خواستار تشکیل و تجهیز اکیپ های اطفاء حریق در عرصه های منابع طبیعی با کمک فرمانداری شد.

وی افزود: در مناطقی همچون سرچشمه، راویز و خنامان اطلاع رسانی لازم برای مقابله با این امر توسط بخشداری ها و شوراهای  اسلامی ضرورت دارد.

علی ملا شفیعی بخشدار کشکوئیه در این خصوص قول همکاری همه جانبه با منابع طبیعی  داد.