مسئول یگان حفاظت منابع طبیعی کرج از اجرای حکم رفع تصرف 651 مترمربع از اراضی ملی این شهرستان خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - علی بابازاده افزود: با توجه به اینکه 651 مترمربع از اراضی ملی بصورت غیرقانونی توسط افراد سودجو به صورت تراس بندی و فنس کشی تصرف شده بود با طرح شکایت در مراجع قضایی پس از طی تشریفات قانونی و مراحل رسیدگی، حکم رفع تصرف صادر گردید.

وی گفت: حکم صادره با حضور پرسنل یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان کرج اجرا و اراضی ملی تصرف شده واقع در محدوده پلاک 15- اصلی موسوم به کهنه بخش آسارا رفع تصرف گردید.

این مسئول افزود: براساس وظیفه اداری و به تأسی از فرمایشات مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) با متصرفین اراضی ملی و زمین خواران برخورد قانونی و قطعی بعمل خواهد آمد.