مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌غربی گفت: بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال برای حفاظت، احیا و توسعه جنگل‌های این استان اختصاص یافته است. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور- میرصمد سیدموسوی گفت: در راستای اجرای طرح‌های آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی در سال جاری و در ادامه اجرای طرح‌های آبخیزداری و منابع طبیعی از محل اعتبارات صندوق توسعه، جنگل‌های این استان نیز از اعتبارات بی‌نصیب نمانده و سال جاری اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال برای حفاظت، احیا و توسعه جنگل‌های استان اختصاص یافته است.

وی افزود: معاونت فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌غربی طرح‌های خود را برای اجرای طرح‌های جنگلی در دست اجرا دارد و با تزریق این اعتبارات شاهد ارتقا در اجرای طرح‌های جنگلداری و جنگل‌کاری خواهیم بود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌غربی تصریح کرد: این اعتبارات در دو شهرستان پیرانشهر و سردشت که عمده جنگل‌های استان و نقطه آغازین رویشگاه جنگل‌های زاگرسی کشور است، هزینه خواهند شد.

سید‌موسوی یادآور شد: در این مورد مبارزه با آفت‌های جنگلی و حفاظت از این جنگل‌ها در اولویت کاری قرار دارند و در سال‌های اخیر کارهای بسیار خوبی در این زمینه به‌ویژه در بحث محلول‌پاشی انجام شده که امید داریم در سال جاری با تخصیص این اعتبارات روند موجود ادامه داشته باشد. 

به گزارش آنا، آغاز رویشگاه جنگلی ناحیه زاگرسی در دو شهرستان پیرانشهر و سردشت آذربایجان‌غربی قرار دارد و مساحت آن بالغ بر ۱۰۱ هزار هکتار است.