عبدالکریم گراوند استاندار استان بوشهر روز شنبه در دیدار مهندس خلیل آقایی رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با تاکید بر اجرای طرح های آبخیزداری خاطر نشان کرد: توجه به برنامه‌های آبخیزداری در دستور کار استان است و این کار با هدف حفظ نزولات آسمانی و استفاده بهینه از آن انجام می شود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، استاندار بوشهر با تاکید بر استفاده صحیح از منابع طبیعی تصریح کرد: بشر به این نتیجه رسیده است که اگر زندگی سالم می‌خواهد باید به محیط زیست توجه کند در غیر این صورت حیات جامعه بشری در معرض خطر قرار می‌گیرد.
گراوند بیان داشت: یکی از برنامه‌ها و اولویت‌های مهم در مجموعه جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، توجه ویژه به برنامه‌های آبخیزداری است زیرا علاوه بر ذخیره نزولات آسمانی، در مواقع بحرانی از سیل و فرسایش خاک جلوگیری می کند.
استاندار بوشهر با ضروری خواندن اجرای طرح های آبخیزداری در بوشهر از رییس سازمان جنگل‌ها خواست نسبت به افزایش سطح اعتبارات آبخیزداری استان در سال 98 توجه ویژه داشته باشد.
رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز در دیدار استاندار بوشهر از توجه وی نسبت به اولویت دادن طرح‌های آبخیزداری در استان ابراز خشنودی کرد و افزود: با ارزیابی‌های انجام شده و بازدیدهای صورت گرفته و وجود محدودیت‌های زمانی در سال گذشته، اجرای طرح‌های آبخیزداری در استان ها از پیشرفت فیزیکی قابل توجهی برخوردار بوده و طرح هایی هم که نیمه تمام مانده‌اند امسال با قوت بیشتری ادامه پیدا می کنند.
رییس سازمان جنگل‌ها در ادامه به اثربخشی طرح‌های آبخیزداری در مناطق بحرانی اشاره کرد و گفت: در مناطقی که طرح‌های آبخیزداری انجام شده میزان خسارت سیل کاهش داشته و به حداقل رسیده است.