نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی با رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل‌ها، محور گفت و گوی روز گذشته سید فرید موسوی و خلیل آقایی درباره مسایل و مشکلات برخی پرونده های مردمی و منابع طبیعی بود که در این دیدار مورد مداقه و بحث و بررسی قرار گرفت.
مهندس آقایی مردم را شریک اصلی منابع طبیعی برشمرد و گفت: مردمی که از دیر باز روی زمین کشاورزی کار می‌کنند و برای تامین معیشت تلاش می کنند جزء زمین خوار محسوب نمی‌شوند و تاکید سازمان جنگل‌ها و ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها این است که با اجرای طرح کاداستر و دقت لازم نسبت به تشخیص اراضی اختلافی، سرنوشت این گونه اراضی را تعیین و تکلیف نمایند.
رییس سازمان جنگل ها همچنین گفت: مردم و منابع طبیعی لازم و ملزوم یکدیگر هستند و سازمان جنگل‌ها بدون مشارکت مردم هیچ توفیقی در اجرای طرح ها و سیاست های خود دست پیدا نمی کند.
مهندس آقایی رییس سازمان جنگل‌ها از مجلس و دولت و عنایت مقام معظم رهبری نسبت به اختصاص اعتبار قابل توجه از صندوق توسعه ملی به موضوع آبخیزداری تشکر کرد و از این نماینده مجلس خواست با بازدید و نظارت از طرح های آبخیزداری استان تهران فعالیت های منابع طبیعی را مورد توجه قرار دهند.  
آقایی رییس سازمان جنگل ها و موسوی نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات  در این دیدار از عزم جدی مجلس و سازمان جنگل ها در حفظ منابع طبیعی، مقابله با زمین خواری و اجرای طرح های آبخیزداری برای جلوگیری و کاهش خسارات سیل تاکید کردند.