سومین جلسه کمیته اجرایی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز بعداز ظهر امروز به ریاست دکتر خسرو شهبازی، معاون آبخیزداری، امور ‏مراتع و بیابان سازمان جنگل‌ها برگزار شد.‏
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، دکتر شهبازی در این جلسه گفت: نحوه اجرایی کردن ‏پروژه‌های منابع‌طبیعی و آبخیزداری به شیوه‌ای که مرسوم است ممکن است در بلند مدت نتواند ادامه پیدا کند و باید به دنبال ‏رویکردهای جدید بود به نحویکه برای اجرای این پروژه‌ها، کمترین اتکا را به منابع ‌اعتباری دولت داشته باشیم. ‏
معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تأکید کرد: در حال حاضر اجرای پروژه‌های ‏آبخیزداری توسط دولت به لحاظ وظایف حاکمیتی توجیه دارد و به صورت جدی هم دنبال می‌شود، اما باید به دنبال اقتصادی نمودن ‏این فعالیت‌ها باشیم به نحویکه برای بخش غیر دولتی هم اجرای پروژه‌ها توجیه اقتصادی داشته باشد و شاهد سرعت بخشیدن به اجرای ‏اقدامات منابع‌طبیعی و آبخیزداری باشیم.‏
گفتنی است در این جلسه "طرح‌نامه پژوهشی ارزیابی وضعیت اقتصادی و اجتماعی پروژه‌های آبخیزداری" مورد بحث و بررسی اعضاء ‏کمیته اجرایی مدیریت جامع حوزه آبخیز قرار گرفت.‏