به منظور مقابله با آتش‌سوزی احتمالی در سطح جنگل‌ها و مراتع مانور مشترك نيروهاي منابع طبيعی و محيط زيست نوشهر با همراهی هلال احمر، آتش نشانی و نيروی انتظامي در حاشيه روستاي آبندانك با موفقيت برگزار شد. در اين عمليات نيروهای عمل كننده با تجهيزات و امكانات اطفاء حريق توان خود را مورد آزمايش قرار دادند.