معاون حفاظت و امور اراضی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری سیستان و بلوچستان گفت: در سال جاری برنامه‌ریزی برای اجرای «آتش بر» در سطح 2000 هکتار در محل کوه خواجه و اطراف آن انجام شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نقل از فارس- مصطفی دلخوش ، اظهار کرد: با توجه به وضعیت پوشش گیاهی گونه‌های علفی که به علت باران‌های ابتدای سال رشد خوبی داشتند و همچنین بی توجهی و سهل انگاری بعضی از افراد هنگام حضور در عرصه‌های جنگلی امکان وقوع آتش سوزی در عرصه‌های جنگلی و مرتعی استان در مناطق بحرانی زیاد شده است که با ایجاد آتش بر امکان وقوع آتش سوزی در این مناطق کاهش می یابد

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری سیستان و بلوچستان افزود: میزان اجرای آتش بر در شهرستان هامون، در سال 1396 و 1397 به دلیل خشکسالی اجرای آتش بر میسر نبود.

وی گفت: در سال جاری برنامه ریزی و تخصیص تسهیلات برای اجرای آتش بر در سطح 2000 هکتار در محل کوه خواجه و اطراف آن انجام شده است.

این مسؤول بیان کرد: جنگل‌ها و مراتع ثروت و سرمایه فرد فرد هر ایرانی است، تخریب و آتش زدن آن تجاوز به اموال همه مردم است، باید با مشارکت خود از وقوع هرگونه حریق در جنگل ها و مراتع جلوگیری کنیم و در حفظ منابع طبیعی کوشا باشیم.

دلخوش افزود: شماره تلفن 1504 (امداد جنگل و مرتع) به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار مربوط به آتش سوزی، تخریب و تصرف اراضی ملی و مسائل مربوط به منابع طبیعی است.

وی گفت: آتش سوزی یکی از مهمترین و خطرناک ترین عوامل تخریب و نابودی جنگل ها و مراتع به شمار می رود که متاسفانه همه ساله سطوح وسیعی از این منابع ارزشمند را تهدید کرده و خسارات فراوانی به بار می آورد که جبران آن میلیاردها ریال ثروت ملی را هدر می دهد.