رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرمسار با بیان اینکه عملیات مبارزه با بیابان‌زایی در سطح ۷۰۰ هکتار اراضی شهرستان اجرا شد، گفت: تأسیس ایستگاه تثبیت شن و کاشت جنگل انبوه دو اقدام در این زمینه است.

اسماعیل عرب معصومی ضمن بیان اینکه ۷۰۰ هکتار اراضی گرمسار تحت اجرای طرح بیابازدایی قرار گرفتند، تاکید داشت: عملیات مبارزه با بیابان‌زایی با تأسیس ایستگاه تثبیت شن و مقابله با بیابان در سایه اقدام به کاشت جنگل انبوه در سطح شهرستان صورت گرفته است.

وی با اشاره به وجود ۱۰ هزار و ۵۲۳ هکتار اراضی بیابانی در این شهر افزود: برای جلوگیری از گسترش اراضی بیابانی و مهار گرد و غبار در منطقه، اداره منابع طبیعی طی سالیان اخیر با استفاده از مشارکت‌های مردمی به انجام رسانده که از جمله آنها عملیات بوته‌کاری و نهال‌کاری، احداث بادشکن، آموزش و ترویج و جلب مشارکت‌های مردمی در حفاظت، اصلاح و احیای اراضی بیابانی، کنترل هرز آب‌ها و قرق‌ها را می‌توان نام برد.

 

گرد و غبار ماحصل بیابان‌زایی

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرمسار همچنین درباره اهداف این طرح و با بیان اینکه تخریب پوشش گیاهی مراتع، اصلی‌ترین عامل تولید گرد و غبار محسوب می‌شود، افزود: ریزگردها به عنوان نتیجه اصلی فرسایش بادی خاک، اثرات مهمی بر محیط پیرامون خود داشته و از دیدگاه محیطی تأثیر بسیار زیادی بر روی زندگی انسانی و جانوری می‌گذارد که پدیده خشکسالی و تغییر اقلیم به این وضعیت می‌افزاید.

عرب معصومی با اشاره به اینکه گرد و غبار یکی از پدیده‌های متداول جوی در مناطق خشک و نیمه خشک است، اظهار داشت: این امر می‌تواند هرساله خسارت‌های زیادی به بخش‌های مختلف وارد کند لیکن در سال‌های اخیر آلودگی ناشی از ذرات گرد و غبار، یکی از معضلات زیست محیطی به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه بوده که تغییر اقلیم و وقوع طوفان گرد و غبار مهم‌ترین چالش زیست محیطی مناطق خشک جهان است که عوارض ناشی از آنها از جمله تشدید آلودگی هوا مردم همه جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اندازه‌گیری غبار به‌منظور منشأ یابی و تعیین عناصر مضر ضروری است، تصریح کرد: پدیده طوفان گرد و غبار در دو سال اخیر از نظر غلظت و راه‌اندازی ذرات معلق، تداوم وسعت و زمان آن متفاوت از طوفان‌های گذشته و نگران‌کننده بوده است