مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم گفت: از مجموع مساحت یک میلیون هکتاری اراضی ملی استان قم طرح کاداستر در 400 هزار هکتار اجرایی شده و 120 هزار هکتار در دست اقدام است که تا سال 1400 این طرح به صورت کامل اجرایی خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور- سیدمحمدتقی سجادی در دیدار با احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی که در دفتر نماینده مردم قم انجام شد، با اشاره به اینکه منابع ملی مطلوبی از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژه‌های آبخیزداری به استان قم اختصاص داده شده است، اظهار کرد: سال گذشته در هفت حوزه بالادست قم فعالیت‌های آبخیزداری انجام شده است و امسال نیز در 10 حوزه برنامه‌های آبخیزداری دنبال می‌شود.

وی از اجرای پروژه‌های آبخیزداری در  300 هزار هکتار از مساحت استان قم یاد کرد و گفت: از 330 هزار هکتار مساحت منطقه بالا دست شهر قم، پروژه‌های آبخیزداری برای 70 هزار هکتار عملیاتی شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با بیان اینکه سال گذشته، 14 میلیارد تومان و امسال 22 میلیارد تومان به استان قم اختصاص یافته است، تصریح کرد: این اعتبارات در عرصه‌های مختلف توزیع شده، 16 میلیارد تومان به پروژه کنترل سیلاب، دو میلیارد و 700 میلیون تومان به توسعه پوشش گیاهی، 320 میلیون تومان به جنگل کاری، 570 میلیون تومان به فعالیت‌های ترویجی و مشارکت‌های مردمی و 450 میلیون تومان به یگان حفاظت و اطفاء حریق اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه یک میلیارد و 300 میلیون تومان در سال جاری به طرح کاداستر اختصاص یافته است، عنوان کرد: از مجموع مساحت یک میلیون هکتاری اراضی ملی استان قم، طرح کاداستر در 400 هزار هکتار اجرایی شده و 120 هزار هکتار در دست اقدام است که تا سال 1400 این طرح به صورت کامل اجرایی خواهد شد.