خلیل آقایی رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و حمید ظهرابی معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست صبح امروز- سه شنبه- موضوع  واگذاری قرق های اختصاصی را  در محل سازمان جنگل ها مورد بحث و بررسی قرار دادند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل‌ها، از سال 1395 شورای عالی محیط‌زیست پنج محدوده را خارج از مناطق چهارگانه حفاظتی به عنوان قرق اختصاصی تصویب کرد تا برای مصون ماندن حیات وحش از شکار غیر قانونی، آن را به اشخاص حقیقی و حقوقی، جوامع محلی و تعاونی‌ها واگذار نماید تا این افراد برای این محدوده یک برنامه حفاظتی تعیین کنند.

تاکید رییس سازمان جنگل ها در این دیدار، انجام یکسری توافقات حقوقی و فنی بود که بر اساس این توافقات، سازمان حفاظت محیط زیست باید از متولی قرق تعهد بگیرد که به هیچ عنوان مالکیتی در عرصه و اعیانی آن منطقه نداشته باشد و اگر خود فرد درخواست هر گونه انجام عملیات را در عرصه داشته باشد باید از دستگاه متولی که سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور است مجوز واگذاری اخذ کند.

همچنین بر اساس این توافقات، سازمان حفاظت محیط زیست محدوده قرق‌ها را شناسایی کرده و پس از هماهنگی با سازمان جنگل‌ها، در شورای عالی محیط زیست محدوده قرق تصویب و پس از انجام تشریفات و آگهی با اولویت در اختیار جوامع بومی و محلی قرار می گیرد.
*در نشست رییس سازمان جنگل ها و معاون سازمان حفاظت محیط زیست، رییس شورای عالی جنگل، معاون حفاظت و امور اراضی و مدیر کل دفتر فنی مرتع نیز حضور داشتند.