معاون آبخیزداری منابع طبیعی استان همدان تعداد طرح‌های سازه‌ای آبخیزداری مصوب استان همدان را ۲۱ مورد عنوان کرد و گفت: این طرح‌ها با سطح ۳۳ هزار هکتار به طور میانگین ۱۰ درصد پیشرفت قیزیکی دارند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - محمد مهدی آرتیمانی افزود: 310  میلیارد ریال اعتبار برای اجرا و تکمیل ۲۷ طرح آبخیزداری استان همدان در سال جاری اختصاص یافته است.

محمد مهدی آرتیمانی معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان گفت: این اعتبار از محل بودجه صندوق توسعه ملی برای طرح‌های آبخیزداری استان همدان اختصاص یافته است.

وی افزود: پیمانکار ۱۹ طرح آبخیزداری با حجم ۴۴ هزار متر مکعب در استان مشخص و کار اجرایی این طرح‌ها در ۱۰ شهرستان آغاز شده است.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان افزود: حجم عملیات مکانیکی طرح‌های آبخیزداری انجام شده در استان از سال ۱۳۷۰ تاکنون شامل سازه‌های مکانیکی (سنگ ملاتی، سنگ گابیونی) و عملیات خاکی ۷۹۰ هزار متر مکعب و عملیات سنکی ۶۳۱ هزار متر مکعب است.

آرتیمانی اظهار داشت: حجم عملیات بیولوژیکی اجرا شده در استان همدان در بیش از ۲ دهه اخیر نیز ۵۱ هزار هکتار برآورد شده است.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان هدف از اجرای این طرح‌ها را ذخیره نزولات آسمانی، افزایش سطح آب سفره‌های زیرزمینی، کنترل فرسایش خاک و جلوگیری از پُر شدن مخازن سدها از رسوبات عنوان کرد.

آرتیمانی گفت: دولت و مجلس به منظور حفظ آب و خاک و مقابله با خشکسالی و کنترل سیلاب‌ها در استان‌ها به مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز توجه ویژه‌ای دارند.

وی آبخیزداری را مهمترین راهکار مقابله با خشکسالی، فراهم کردن زمینه رونق تولید، توسعه اقتصادی و اجتماعی، کنترل روان آب‌ها و تقویت سطح آب سفره‌های زیرزمینی ذکر کرد.

آرتیمانی از اجرای طرح مطالعاتی طرح‌های آبخیزداری در ۶۹۰ هزار هکتار و مطالعات اجرایی به مساحت ۲۹۰ هزار هکتار خبر داد و گفت: همدان از استان پیشرو اجرای طرح‌های آبخیزداری در کشور به شمار می‌رود و ظرفیت اجرای طرح‌های آبخیزداری بیشتری را دارد.