معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-نوشهر ، واحد های منابع طبیعی در شهرستان ها نوک پیکان حفاظت از منابع طبیعی دانست.

بهروز بائی لاشکی در عباس آباد افزود: تقویت و تجهیز واحد های منابع طبیعی از برنامه های این اداره کل است که در آینده نزدیک صورت می گیرد.

وی که در جمع رئیس و نیروهای اداره منابع طبیعی شهرستان عباس آباد سخن می گفت، همچنین بر پیگیری تأمین اعتبار، پرداخت حقوق و مزایای معوقه نیروهای حفاظتی تأکید کرد .

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی نوشهر در بازدید از اداره منابع طبیعی شهرستان عباس آباد از اقدامات این اداره درجهت کنترل و کاهش قطع و قاچاق چوب آلات جنگلی و آزاد سازی حریم ۶۰ متری دریا و دیگر برنامه های این اداره قدردانی کرد .

بائی لاشکی همچنین از چند قطعه اراضی موسوم به جنگلی - جلگه ای، دکه های بین راهی جاده عباس آباد به کلاردشت اراضی واگذاری ماده ۳۴ شهرستان بازدید کرد و خواستار ساماندهی دکه های بین راهی حاشیه جنگل شد .

در این بازدید رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان عباس آباد گزارشی از اقدامات حفاظتی و اجرایی درحوزه این شهرستان ارائه کرد.

جواد جلالی کندلوس بر لزوم پرداخت به موقع هزینه های دادرسی و کارشناسی در محاکم قضایی تأکید کرد .

وی همچنین با اشاره به کمبود نیروهای حفاظتی خواستار توجه بیشتر در رفع مشکلات درحفاظت از عرصه های منابع طبیعی شد .

جلالی ادامه داد: شهرستان ساحلی عباس آباد در غرب مازندران دارای 33 هزار هکتار عرصه جنگلی است و بیشترین تعداد عرصه های جنگلی- جلگه ای در این شهرستان قرار دارد .

گفتنی است روسای ادارات ممیزی و حدنگاری و حقوقی در این بازدید معاون حفاظت را همراهی می کردند.