اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری راهکار مقابله با خشکسالی در استان بوشهر است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور-  عضو هیات علمی و معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: اجرای این طرح ها با هدف کنترل سیلاب، جلوگیری از فرسایش خاک و تغذیه سفره‌های آب‌های زیرزمینی صورت می گیرد.

علی جعفری افزود: در سال 97  بیش از 17 میلیارد تومان اعتبارات صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوانداری در استان اختصاص یافت که با این اعتبار 25 سازه بند سنگی‌ملاتی و بند خاکی به حجم 110 هزار متر مکعب و حجم مخزن شش میلیون و 250 هزار مترمکعب اجرا شده است.

وی گفت: با اجرای این طرح ها 40 میلیون متر مکعب از روان آب‌های سطحی استان با این شیوه کنترل و از تخریب و فرسایش خاک جلوگیری شده است.

جعفری افزود: همچنین با این اعتبار عملیات‌های بیولوژیکی و بیومکانیکی شامل هلالی‌های آبگیر و مراقبت و آبیاری در سطح دو هزار و 299 هکتار از اراضی استان صورت گرفت.

وی گفت: استان بوشهر با میانگین بارندگی 250 میلیمتر و میانگین تبخیر سالانه دو هزار و 774  میلی متر دارای اقلیم گرم و خشک است.