ترجمه و گردآوری: منصوره یعقوبی

جنگل‌ها 31 درصد کل سطح اراضی جهان را در بر می‌گیرند.

کل سطح جنگل‌های جهان بیش از 4.033 میلیارد هکتار و سرانه آن بصورت میانگین 0.6 هکتار می‌باشد.

حدود 93 درصد جنگل‌های جهان طبیعی و 7 درصد دست کاشت هستند.پنج کشور اول جهان از نظر پوشش جنگلی شامل فدراسیون روسیه، برزیل، کانادا، ایالات متحده امریکا و چین هستند که در مجموع بیش از نیمی از کل سطح جنگل‌های جهان را دارا هستند.

ده کشور یا منطقه در جهان هیچ گونه پوشش جنگلی ندارند و 54 کشور دیگر نیز کمتر از 10 درصد از کل سطح اراضی‌شان، پوشش جنگلی دارند.

بخش اعظم جنگل‌زدایی در کشورهای گرمسیری رخ می‌دهد در حالی که بیشتر کشورهای در حال توسعه با اکوسیستم‌های جنگلی معتدل و شمالی و اخیرا کشورهای خاور نزدیک و آسیا در حال افزایش و یا تثبیت سطح جنگل‌ها هستند.

حدود 13 میلیون هکتار از جنگل‌ها در مقایسه با 16 میلیون هکتار در سال در دهه 90، به سایر مصارف تغییر کاربری یافته‌اند و یا سالانه به دلایل طبیعی در دهه اخیر از بین رفته‌اند.

دو کشور برزیل و اندونزی که در دهه 90 بیشترین خسارت خالص جنگل را داشته‌اند، به میزان قابل توجهی این خسارت را کاهش داده‌اند، در حالی که در استرالیا از سال 2000 به دلیل خشکسالی‌های شدید و حریق میزان خسارت شدت یافته است.

تغییر خالص سطح جنگل در دوره 2010-2000، سالانه 5.2 میلیون هکتار برآورد می‌شود(سطحی حدود وسعت کشور کاستاریکا) که نسبت به دوره 2000-1990، سالانه 8.3 میلیون هکتار کاهش یافته است.

بین سالهای 1990 و 2010 میزان اراضی جنگلی که در ابتدا جهت حفاظت از تنوع زیستی اختصاص یافته بودند به 35 درصد افزایش یافتند، که این امر بیانگر اراده و عزم سیاسی جهت حفاظت از جنگل‌ها است. در حال حاضر این جنگل‌ها 12 درصد کل جنگل‌های جهان را در بر می‌گیرند.

در کشورهای در حال توسعه، هیزم مهمترین منبع انرژی برای بیش از 2 میلیارد نفر از مردم فقیر است. در آفریقا، بیش از 90 درصد چوب برداشت شده جهت انرژی مورد مصرف قرار می‌گیرد.

تجارت جهانی تولیدات اولیه چوب 246 میلیارد دلار است(2011).

تولید جهانی گرده بینه 3469 میلیون متر مکعب است(2011).

کشورهایی که بیشترین سهم بخش جنگل را در تولید ناخالص داخلی دارند عبارتند از: جزایر سلیمان، بوتان، پاپوآ گینه‌نو، فنلاند، سوئد، مالزی، کشورهای حوزه بالتیک و برخی کشورهای آفریقای نیمه‌صحرایی و آمریکای جنوبی.
 
منبع: FAO