جنس Juniperus در بیشتر نقاط ایران با نام ارس شناخته می‌شود. ارس‌های ایران به دو گروه فنوتیپی ارس‌های ایستاده و خزنده تقسیم می‌شوند.
بالاترین ارتفاع پراکنش طبیعی ثبت‌شده ارس در دنیا 3400 متر و متعلق به گونه
Juniperus Polycarpos در منطقه شاه‌کوه کرمان، گردنه بیژن در استان کهگیلویه و بویراحمد و امین‌آباد فیروکوه در استان تهران می‌باشد.

بلندترین پایه ارس موجود در ایران به ارتفاع 23.4 متر و مربوط به درخت کهنسال بادرود فیروزکوه، قطورترین پایه کهنسال ارس با قطر برابر سینه 9.1 متر مربوط به پایه کهنسال شهرستانک می‌باشد. حداکثر ارتفاع استقرار ارس‌های کهنسال 2820 متر و مربوط به درخت کهنسال ابرسیج می‌باشد.