مدیرکل دفتر آموزش و ترویج سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از نهایی شدن و تدوین سند راهبردی آموزش و ترویج این سازمان در سال جاری خبر داد و گفت: این سند متأثر از الگوهای نوین بین المللی و تجارب ملی دیده شده است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (پیام طبیعت) به نقل از ایرنا، وحید جعفریان روز دوشنبه در گردهمایی اصول نوین آموزش منابع طبیعی و تدوین کلیات سند راهبردی با مشارکت روسای ترویج و آموزش ادارات کل منابع طبیعی کشور در جمع خبرنگاران شهرکرد اظهار داشت: در این سند عمل به تعهدات سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در برنامه ششم توسعه و برنامه ریزی های سالانه و تبین سمت و سوی انتظارات مدیران ارشد سازمان مورد نظر است.

 جعفریان با بیان اجرای طرح نظام نوین آموزشی در وزارت جهادکشاورزی در سال های اخیر اضافه کرد: این طرح یکی از سیاست های راهبردی سازمان جنگل ها و مراتع است و سند راهبردی نیز در راستای اجرای این طرح در دست تدوین است.

مدیرکل ترویج، آموزش و مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در تشریح طرح نظام نوین آموزشی بیان کرد: در این نظام با همگرایی فعالیت های کارشناسان ترویج و آموزش منابع طبیعی و جهادکشاورزی، اجرای طرح های بخش منابع طبیعی و کشاورزی اثربخشی بیشتری خواهد داشت و مانع انجام اقدامات موازی می شود.

وی افزود: مبانی این طرح منتج به راه اندازی بانکی اطلاعاتی از تجارب موفق افراد بومی و دستگاه های دولتی در مواجهه با بروز پدیده های متاثر از تغییر اقلیم خواهد شد.

جعفریان با بیان اینکه تغییر شرایط اقلیمی و بروز خشکسالی های ممتد در کشور امری غیر قابل انکار است، افزود: در این طرح تجربیات بخش های مختلف نظیر بهره برداران، عشایر و کارشناسان دولتی بخصوص در مواقع کم آبی و خشکسالی شناسایی و مستند سازی شده و در اختیار عموم قرار می گیرد.

جعفریان همچنین تدوین استراتژی های ارتباطی برای اثر بخشی بیشتر به تعهدات بین المللی و ردیابی مسئولیت ها در تفاهم نامه های چندجانبه را از دیگر اقدامات این سازمان عنوان کرد.