رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه گفت: همیاران طبیعت دانش آموزی این استان 50 هزار نفر شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه، حسن زاده اظهار داشت: اواخر سال 96 طی تفاهم نامه ای که با اداره کل آموزش و پرورش استان منعقد گردید 170 هزار دانش آموزان مقطع ابتدایی با طی مراحل آموزش های عمومی آشنایی با منابع طبیعی و نحوه کاشت و نگهداری نهال آشنا شده و به نوعی پیام رسان و مروج فرهنگ منابع طبیعی در محیط خانواده باشند.

رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود: خوشبختانه با همکاری ادارات آموزش و پرورش در مرکز استان و در سطح 14 شهرستان این امر تحقق یافت که طی کمتر از 6 ماه این جمعیت به 50 هزار نفر ارتقاء یافت.

 وی در خاتمه گفت: کودکان نسل های آینده را تشکیل و در امور فرهنگی بسیار تاثیر گذارند که بدون شک در بلند مدت تاثیرات این فرهنگ سازی را در حوزه منابع طبیعی و زیست محیطی خواهیم دید، به همین جهت تلاش خواهیم کرد تا در سال جاری به ایده آل خود یعنی 170 هزار نفر همیار دانش آموزی برسیم.