معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان گفت: بهره گيري از ظرفيت هاي حفاظت مشاركتي در حوزه آبخيزداري در راستاي اهداف سازماني در دستور کار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قرار دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان؛ ابوالقاسم حسین پور با اعلام این خبر گفت: توان فعالان و بهره برداران آبخيزداري اعم از خيرين، مجريان طرح هاي مشاركتي آبخيزداري، آبخيزداران نمونه، بهره برداران طرح هاي پخش سيلاب، آبزي پروري در مخازن سازه هاي آبخيزداري، گردشگري در سايت طرح هاي آبخيزداري و دیگر ظرفیت های مردمی در حوزه آبخیزداری در راستای حفاظت مشارکتی از منابع طبیعی استان بکار گرفته می شود.

معاون آبخیزداری منابع طبیعی استان افزود: اولین تفاهم نامه حفاظت مشاركتي استان در حوزه آبخيزداري با مشارکت فعالین این بخش در سطح 937 هکتار منعقد گردیده است.

حسین پور با اشاره به گستره وسیع عرصه های طبیعی و ضرورت مشارکت مردم و افراد ذینفع در حفاظت از منابع طبیعی تاکید کرد: با تحويل حوزه هاي آبخيز طرح هاي موصوف به بهره برداران بخش آبخيزداري و ايفاي نقش آنان در امر حفاظت آبخيزهاي مذكور در جهت صيانت از اراضي ملي، منابع آب، خاك و پوشش گياهي با رسمیت بخشیدن به جایگاه فعالان، ذينفعان و ذيمدخلان طرح هاي مزبور می توان گام موثري در حفاظت از عرصه هاي منابع طبيعي استان با مشاركت مردم برداشت.