سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سبزوار گفت: با تلاش نیروهای یگان حفاظت این اداره 47 هکتار از اراضی ملی این شهرستان طی سال گذشته رفع تصرف شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی، عباسعلی کیانی مهر افزود: به منظور مبارزه با پدیده زمین خواری طی سالل گذشته 126 پرونده برای 65 هکتار عرصه منابع طبیعی شهرستان سبزوار تشکیل شد.

وی اظهار کرد: از این تعداد برای 31 پرونده به مساحت 47 هکتار حکم خلع ید و رفع تصرف صادر شد.

وی گفت: هم اکنون سه نفر در نیروی یگان حفاظت این اداره از 800 هزار هکتار عرصه منابع طبیعی شهرستان سبزوار محافظت می کنند در حالی که بر اساس استاندارد های کشوری برای هر 100 هزار هکتار یک نیروی حفاظت مورد نیاز است.