معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در جلسه هم اندیشی طرح توسعه حفاظت مشارکتی عرصه های منابع طبیعی در سامانه های مرتعی عشایر که در شیراز برگزار شد اعلام کرد: تاکنون در 20 میلیون هکتار از اراضی ملی طرح حفاظت مشارکتی اجرا شده است و قرار است این طرح در 12 میلیون هکتار دیگر از عرصه های منابع طبیعی کشور اجرا شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس جلسه هم اندیشی طرح توسعه حفاظت مشارکتی عرصه های منابع طبیعی در سامانه های مرتعی عشایر با حضور معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، مدیران کل دفتر امور مراتع و و دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل‌ها، مدیر کل دفتر بهسازی و امور تولید سازمان امور عشایر کشور، مدیران کل منابع طبیعی و امور عشایر استان‌های اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و فارس در اداره کل امور عشایر استان فارس برگزار شد.

مسعود منصور معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در این جلسه هم اندیشی ضمن اشاره به تاثیرات سازنده اجرای طرح حفاظت مشارکتی در اراضی ملی کشور و اجرای این طرح به عنوان یکی از مهمترین طرح های اولویت دار منابع طبیعی اظهار داشت: با اجرای این طرح در عرصه های مرتعی و جنگلی کشور سطح تخریب و تصرف در این اراضی تا کنون به میزان  73 درصد کاهش یافته است.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها اظهار داشت: با اجرای طرح حفاظت مشارکتی، ضمن توانمندسازی جوامع محلی و جامعه عشایری کشور از طریق ایجاد صنایع فرآوری و محصولات وابسته می توان به نتایج حاصل از این طرح در درازمدت امیدوار بود.

وی جلوگیری از تخریب و تصرف و نیز تامین معیشت و درآمدزایی از مراتع برای جنگل نشینان را از جمله مزیت‌های مهم اجرای این طرح دانست.

منصور ضمن اشاره به همکاری مطلوب سازمان عشایری کشور با سازمان جنگل‌ها طی دو سال اخیر در اجرای طرح حفاظت مشارکتی افزود: از ابتدای اجرای این طرح تا کنون میزان 20 میلیون هکتار از اراضی ملی تحت پوشش  قرار گرفته و قرار است این طرح در 12 میلیون هکتار دیگر از عرصه های منابع طبیعی کشور اجرا شود. وی در ادامه از ارائه بسته های ترویجی برای جلب مشارکت عشایر در این زمینه خبر داد و گفت: در اجرای طرح های جنگلکاری و مرتعداری در اختیار قرار دادن تجهیزات استفاده از انرژی‌های نو از قبیل توزیع آبگرمکن های خورشیدی و تنور خوراکی به منظور کاهش قطع درختان و استفاده از بوته و هیزم برای سوخت از جمله این حمایت‌هاست.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها در ادامه اظهار داشت: این طرح منحصر به مجریان طرح‌های مرتعداری نیست و می بایست از ظرفیت‌ها و پتانسیل جوامع محلی در این راستا بهره مند شد.

وی توسعه صنعت بوم گردی، اکوتوریسم، گردشگری در اراضی ملی را از بزرگترین کارکردهای اقتصادی منابع طبیعی عنوان کرد و گفت: بهره برداری صحیح و معقولانه از منابع طبیعی رمز موفقیت بسیاری از طرح های توسعه ای در سطح عرصه های منابع طبیعی است.

بهمن افراسیابی مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز در این گردهمایی با بیان اینکه مهمترین سنگر حمایتی و حفاظتی از جنگل‌ها و مراتع مردم هستند اظهار داشت: با تغییر نگاه حاکمیتی به دیدگاه مشارکتی می توان گام بهتری در حفاظت از عرصه های طبیعی کشور برداشت.

وی افزود: دیدگاه مشارکتی بهترین گزینه در راستای احیاء عرصه های منابع طبیعی و ضامن موفقیت بیش از پیش در حفاظت از منابع طبیعی است و عدم مشارکت واقعی مردم در حفاظت از عرصه های طبیعی موجب افزایش سیر قهقرایی تخریب منابع طبیعی خواهد شد.

داریوش نعمت الهی مدیر کل دفتر بهسازی و امور تولید سازمان امور عشایر کشور نیز در این نشست با بیان اینکه با انجام اقدامات آموزشی و ترویجی به عشایر می توان شرایطی را فراهم کرد تا آنها نقش خود را در حفاظت از منابع طبیعی بهتر ایفا کنند اظهار داشت: استمرار اجرای طرح های مشارکتی با محوریت مردم در حفظ منابع طبیعی علاوه بر حفظ و جلوگیری از تخریب در عرصه های طبیعی موجب احیاء مراتع و گونه های گیاهی و جنگلی خواهد شد.

مهرزاد بوستانی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس هم با اشاره به تعاملات بسیار خوب عشایر استان و استقبال بی نظیر آنان از طرح حفاظت مشارکتی در عرصه های طبیعی استان اظهار داشت: با اجرای این طرح میزان تخریب و تصرف در اراضی ملی 45 درصد و سطح آتش‌سوزی‌ها در سطح عرصه‌های طبیعی استان نیز بیش از 80 درصد کاهش یافته است. وی در ادامه صدور 245 فقره کارت مرتع بانی برای مجریان طرح های مرتعداری، انعقاد تفاهم نامه حفاظت مشارکتی با مرتعداران، ایجاد نوار سبز با گونه های جنگلی و بومی در سطح عرصه ها، اجرای یکهزار و 421 فقره طرح مرتعداری در سطح سه میلیون هکتار از عرصه های طبیعی را از جمله اقدامات اجرایی در استان عنوان کرد و گفت: تا کنون 53 درصد از طرح های مرتعداری مصوب استان تحت پوشش طرح حفاظت مشارکتی قرار گرفته است.

بهرامی مدیر کل امور عشایر استان فارس نیز با بیان اینکه 70 درصد از عرصه هفت میلیون و 300 هزار هکتاری مراتع طبیعی استان فارس در اختیار جامعه عشایری استان قرار دارد تصریح کرد: عشایر استان حافظان و قرق‌بانان اصلی منابع طبیعی بوده و نقش بسزایی در حفاظت از مراتع استان دارند.

وی بر نقش حفاظت مشارکتی به عنوان موثرترین شیوه های حفاظتی در عرصه های مرتعی تاکید کرد و گفت: اجرای بهتر این طرح در گرو عواملی چون توانمندسازی مرتعداران و جنگل‌نشینان عرصه های طبیعی و نیز بهره گیری از انرژی های نو و حمام های خورشیدی و همچنین کمک به ارتقاء معیشت مرتعداران است.