در اجرای این طرح ملی، اعضای هشت نفره تیم آژانس همکاری های بین المللی ژاپن با معاونان آبخیزداری استان های خوزستان، فارس، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد به تشریح اهداف و دستاوردهای این طرح پرداختند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری به نقل از ایرنا، طرح مدیریت جامع جایکا از سال 90 در پنج روستای بازفت شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری با همکاری این تیم ژاپنی با هدف افزایش مشارکت جوامع محلی در حفاظت از عرصه های منابع ملی بصورت موفقیت آمیز اجرا شد.

همچنین با موافقت سازمان جنگل ها و مراتع، تداوم آن در قالب طرح مدیریت جامع حوضه آبخیز کارون در پنج استان دیگر با محوریت چهارمحال و بختیاری به مدت پنج سال تعمیم داده شد.

مدیر پروژه ملی مدیریت جامع حوضه آبخیز کارون در این نشست اظهار کرد: دفتر حفاظت آب و خاک سازمان جنگل ها و مراتع به منظور تدوین الگوهای مدیریت مشارکتی حوضه های زیستی با همکاری جوامع محلی برنامه 'مدیریت جامع حوضه های آبخیز کشور' را در دست اجرا دارد.

هوشنگ جزی اظهار کرد: این طرح در سطح 33 حوضه آبخیز استانی و در سطح 2 میلیون هکتار از 2 سال گذشته در دست اجراست.

وی نگاه فرابخشی به طرح های انتقال آب بین حوضه ای و توجه به وضعیت آبخیز بالادست این طرح ها، آمایش سرزمین براساس ظرفیت های منابع طبیعی، سیاست گذاری در مدیریت جامع و حل مشکلات موجود در نظام اجرایی بالا و پایین دست حوضه های آبخیز را از دستاوردهای اجرای این طرح عنوان کرد.

جزی افزود: مدیریت جامع حوضه آبخیز کارون (طرح جایکای 2) بخشی از این برنامه ملی در سطح 6 تا هفت استان است.

وی ادامه داد: همکاری تیم ژاپنی در این طرح، تبادل اطلاعات و تجربیات کارشناسان این کشور با جوامع محلی و مدیران منابع طبیعی داخلی و استفاده از دانش و فناوری های نوین ژاپن در حراست از عرصه های ملی را در پی خواهد داشت.

جزی، تدوین برنامه مدیریتی مطلوب در حوضه کارون بزرگ را از دیگر دستاوردهای این پروژه عنوان و بر انجام اقدامات نوآورانه و مبتنی بر نیاز جوامع، نظم و برنامه ریزی دقیق در جمع آوری اطلاعات و شناخت دقیق و حضور فعال مدیران منابع طبیعی استان ها در این طرح تاکید کرد.

سرپرست ژاپنی پروژه مدیریت جامع حوضه آبخیز کارون نیز در این نشست اظهار کرد: بهره گیری از تجارب و درس آموخته های طرح جایکا در چهارمحال و بختیاری، تمرکز بر فعالیت های عملی، توسعه و ترویج مدیریت جامع حوضه آبخیز با تلفیق راهکارهای مهندسی در مقیاس کوچک و قابل ارائه فعالیت ها در بعد فنی این طرح مد نظر است.

آتسوشی هیسامیچی افزود: فعال کردن ستاد هماهنگی حوضه آبخیز کارون بزرگ، آموزش و ارتقای دانش کارکنان، برنامه ریزی و ارزیابی مشارکتی مردم برای افزایش مشارکت جوامع محلی و ارائه برنامه های اجرایی توسط روستائیان برای حفظ و حراست از منابع طبیعی در بعد مدیریتی و زمینه کاری مطرح است.

وی، بهبود ظرفیت سازمانی مدیریت جامع حوضه آبخیز در 6 استان، ارتقای ظرفیت های فنی آبخیزداری و تقویت مدیریت مشارکتی جنگل و مرتع با تلفیق مدیریت جامع در پنج روستای بازفت را از دیگر دستاوردهای طرح دانست.

هیسامیچی همچنین ادامه داد: در طرح مدیریت جامع حوضه آبخیز کارون، سند راهبردی کلی بر پایه اطلاعات سند مدیریت جامع چهارمحال وبختیاری در طرح جایکا تدوین می شود که هدایتگر اقدامات دولت در حفاظت از حوضه های آبخیز خواهد بود.

به گفته هیسامیچی، اعتمادسازی بین کارکنان منابع طبیعی و جوامع محلی، ارتقای دانش مدیران منابع طبیعی، افزایش مشارکت جوامع محلی، استفاده از فناوری های نوین ژاپن در جلوگیری از فرسایش خاک، کنترل سیلاب و حفاظت جنگل ها و مراتع را از اقداماتی عنوان کرد که در این طرح از سوی تیم ژاپنی صورت می گیرد.

به گزارش ایرنا، بودجه و اعتبار مورد نیاز این طرح از سازمان جنگل ها و مراتع کشور و آژانس همکاری های بین المللی ژاپن تامین می شود، اما میزان آن هنوز برآورد نشده است.