فرمانده یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان دهاقان گفت: با همکاری یگان حفاظت منابع طبیعی و نیروی انتظامی شهرستان، یک دستگاه کامیون حامل چوب بلوط به وزن 3610 کیلو گرم را متوقف و محموله تحویل اداره منابع طبیعی دهاقان گردید.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان، سیدعلیپور با اشاره به توقیف خودروی مورد نظر گفت: برای متهم پرونده قضایی تشکیل شده و متهم به مراجع قضایی تحویل داده شد.

 وی از مردم منطقه و دوستداران طبیعت خواست درصورت مشاهده هرگونه تخلف و تعرض به منابع طبیعی و قطع درختان، مراتب را به شماره 1504 یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان گزارش دهند.

 گفتنی است شهرستان دهاقان دارای 120هزار هکتار مراتع با قابلیت بالای بهره برداری است که توسط نیروهای یگان حفاظت، مراقبت می گردد.