رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در دیدار با استاندار گیلان گفت: طرح مدیریت جنگل در این استان اهمیت بالایی دارد و حیات استان به حیات منابع طبیعی وابسته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از گیلان خلیل آقایی با ابراز خرسندی از توجه و حساسیت استاندار گیلان به مقوله درختکاری و حراست از منابع طبیعی اظهار کرد: طبیعت گیلان و بسترهای منابع طبیعی آن، حیات استان را به دنبال دارد.

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه زراعت چوب از ارکان مورد تاکید این سازمان است، افزود: از طرح هایی در حوزه زراعت چوب باشد حمایت می کنیم.

آقایی با بیان اینکه اشتغال روستایی با صیانت از منابع طبیعی فراهم می شود، بیان کرد: می توان در روستاها افراد فعال را شناسایی و تشکل های دوستدار منابع طبیعی را شکل داد که در قراردادی به ازای حفظ منابع طبیعی، بهره برداری از برخی منافع جنگلی را به آنان واگذار نمود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه تأکید کرد: کار در منابع طبیعی باید با مشارکت جوامع محلی انجام شود تا علاوه بر حفظ و حمایت از پوشش گیاهی، آب و خاک باعث ایجاد اشتغال در بین مردم محلی شود.

این مسئول پارک های جنگلی را یک جاذبه مطلوب در بستر منابع طبیعی خواند که سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از اجرای آن حمایت می کند.

آقایی ایجاد اشتغال پایدار، حفظ محیط زیست و توسعه گردشگری را ماحصل اجرای پروژه پارک جنگلی در استان ها خواند و افزود: این سیاست نتایج خوبی را برای کشور به دنبال دارد.