مدیرکل امور بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از مطرح بودن ایران به عنوان یکی از کشورهای دارای دانش فنی و تکنیک های موجود در بحث بیابان زدایی خبرداد و گفت: برخی کشورها خواهان انتقال این دانش فنی به کشورهایشان هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (پیام طبیعت)- دکتر فرهاد سرداری در گفتگوی اختصاصی در برنامه روی خط خبر با اشاره به میزان فرسایش بادی گفت: مطالعاتی که از سال 83 انجام شده نشان می‌دهد که 21 میلیون هکتار از عرصه ها در 22 استان بیابانی کشور تحت تأثیر فرسایش بادی قرار دارند.

مدیرکل امور بیابان اصلی ترین مسئله بیابان را طرح شناسایی مناطق تحت تأثیر فرسایش بادی اشاره کرد و اظهار داشت: از 21 میلیون هکتار عرصه تحت فرسایش بادی، وسعت 7/7 هکتار به عنوان کانون های بحرانی شناسایی شده است.

مدیر کل امور بیابان با اشاره به افزایش کانون های بحرانی افزود: این مطالعات هر ده سال یک بار انجام می شود که با بررسی های صورت گرفته 50 درصد این سطح در استان ها افزایش پیدا کرده است.

فرهاد سرداری با بیان اینکه عوامل مختلفی برای افزایش این کانون ها ارائه شده است توضیح داد: زبری خاک باعث از بین رفتن پوشش گیاهی شده و خاک را مستعد فرسایش می کند.

سرداری در ادامه یکی دیگر از این عوامل را خشک شدن تالاب ها و از دست رفتن رطوبت موجود در خاک عنوان کرد.

وی در ادامه به تشریح گزیده ای از اقدامات انجام شده در کاهش فرسایش بادی پرداخت و افزود: 12 طرح همراه با 20 زیر پروژه در این طرح ها به اجرا در آمده است.  

وی احیاء بیولوژیک برای کاهش فرسایش بادی را ضروری دانست و گفت : بیش از 2 میلیون هکتار جنگل دست کاشت بیابانی، 4/8 دهم میلیون هکتار بذرکاری و بذرپاشی و حدود 300 هزار هکتار مالچ پاشی برای کاهش فرسایش بادی اجرا شده است.  

در ادامه این گفتگو فرهاد سرداری به دو مولفه مهم در بحث بیابان زدایی اشاره کرد و اعتبارات و دانش فنی را از مهمترین مولفه ها برای کاهش روند فرسایش بادی در اراضی نام برد.

مدیرکل امور بیابان سازمان جنگل ها با اشاره به میزان اعتبارات در نظر گرفته شده و وسعت این بحران اعلام کرد: با توجه به حاد شدن مسئله در دو سال گذشته حتی از صندوق توسعه ملی اعتبار در نظر گرفته شده است  اما این اعتبار نیز چندان زیاد نیست و معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و حتی وزیر جهاد کشاورزی در صدد جذب یک سری اعتبارات جدید برای حل گوشه ای از این مسائل می باشند. 

سرداری همدلی مردم و مسئولین را از عوامل مهم در کاهش روند فرسایش بادی در اراضی در کشور عنوان نمود. 

وی در پایان با اشاره به گذر از مسائل فنی تأکید کرد: ما توان خود را در بحث های اقتصادی و اجتماعی گذاشته و در این رابطه طرح هایی  مطرح نمودیم و امیدواریم ارگان هایی مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس برای تصویب اعتبارات، وارد عمل شوند و به ما فرصت بدهند کارایی بیشتری داشته باشیم.