مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر با اشاره به بحران خشکسالی و کاهش بارش باران گفت: این پدیده بیش از یک‌میلیون هکتار مراتع استان بوشهر را در خشک‌ترین وضعیت و در معرض نابودی قرار داده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به نقل از تسنیم در بوشهر، سهیل مهاجری با اشاره به اینکه بارش باران در استان بوشهر به شدت کاهش و خشکسالی ادامه یافت اظهار داشت: بر اساس آمارهای موجود بارش باران در استان بوشهر 53 درصد کاهش یافت که نقش مهمی در تشدید پدیده خشکسالی در اراضی منابع طبیعی به ویژه مراتع داشته است.

وی، کاهش بارش باران را سبب کاهش سفره‌های آب زیرزمینی و میزان آب در طرح‌های آبخیزداری دانست و افزود: پدیده خشکسالی در فعالیت عرصه منابع طبیعی از جمله فعالیت عشایری نقش مهمی داشته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر به خشکسالی در مراتع استان بوشهر پرداخت و بیان کرد: خشکسالی بیش از یک‌میلیون هکتار مراتع استان بوشهر در خشک‌ترین وضعیت و در معرض نابودی قرار داده است.

مهاجری، با بیان اینکه با توجه به شرایط اقلیمی درماه‌های آینده اثرات خشکسالی در مراتع بیشتر می‌شود تصریح کرد: با توجه به کمی بارش در سال زراعی جاری برخلاف سال قبل احتمال گرمای شدید و فشار مضاعف روی پوشش گیاهی وبوته‌ای در مراتع استان وجود دارد.

وی مراتع استان بوشهر را 55 درصد مساحت استان دانست و گفت: در فصل تابستان علف‌های مراتع به صورت کامل خشک و گیاهان مرتعی نیز قابل اشتعال است که نسبت به هرگونه بی ‌احتیاطی و یا کوچکترین جرقه آتش در مراتع هشدار داده می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر سطح مساحت جنگلی استان را 227 هزار و215 هکتار دانست و خاطر نشان کرد: از مساحت جنگلی استان 15 هزار و 816 هکتار آن جنگل‌های دست کاشت است.

مهاجری با اشاره به اینکه استان بوشهر دهمین سال خشکسالی را پشت سر می‌گذارد گفت: اکنون این استان دهمین سال خشک خود را پشت سر می‌گذارد و کاهش بارندگی‌ها، اثرات زیان باری در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری دارد.