نشست  هم اندیشی معاونت امور جنگل با مدیران بخش خصوصی صنایع چوب با هدف حل مشکلات در حوزۀ جنگل، چالش ها و فرصت های پیش رو روز شنبه برگزار شد. 

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ( پیام طبیعت)، در این نشست که به ریاست دکتر عباسعلی نوبخت معاون امور جنگل سازمان جنگل ها برگزار شد، مدیران عامل و نمایندگانی از شرکت های صنایع چوب و کاغذ مازندران، نکاچوب و شفارود حضور داشتند و درباره مسائل مربوط به حوزۀ جنگل به بحث و بررسی پرداختند.

 

 همچنین در این نشست مدیران بخش خصوصی بر لزوم حمایت بیشتر دولت در جهت استفاده از فناوری های نوین و نوسازی صنایع از طریق تفاهم با کشورهای توسعه یافته و پیشرفته در صنایع مربوط به چوب تاکید داشتند و  بر افزایش کارآیی، سیاستگذاری های متناسب با شرایط جدید داخلی و بین المللی، تسهیل واردات مواد مورد نیاز اعم از مواد خام، نیمه فراوری شده و تمام فراوری شده، توسعۀ زراعت چوب های سریع الرشد، توسعۀ کشت گیاهان دارویی و حمایت از صنعت گردشگری مربوط به تفرج گاه های طبیعی پافشاری کردند.

در این نشست، مدیران سازمان جنگل ها ضمن اعلام آمادگی خود مبنی بر هرگونه حمایت در جهت تشریک مساعی و توسعۀ صنایع بخش خصوصی و رفع دغدغه های مشترک از طریق جمع بندی نظرات فعالان بخش غیردولتی و تهیۀ مقدمات لازم برای انجام آن تأکید کردند.

بر اساس این گزارش در نشست مزبور علاوه بر  معاون امور جنگل و مدیران بخش خصوصی آقایان جمشیدیها مدیرکل حوزه ریاست، سمیعی مدیر کل روابط عمومی و  بین الملل، فلاح کهن معاون امور بین الملل، معصومی مدیرکل دفتر جنگلداری و امور بهره برداری، امین پور مشاور و مجری توسعۀ زراعت چوب و پیرزادیان معاون مرکز جنگل های خارج از شمال نیز حضور داشتند.