رییس اداره جنگل های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت : 840 هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی استان برای بذرکاری سه گونه جنگلی بادام اختصاص یافت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها به نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان؛ مرتضی برزو زاده افزود: با اجرای طرحی بیولوژیک برای حفظ منابع طبیعی این استان، بذر گونه های جنگلی بادام اسکوپاریا، بادام آمارا و ارژن  این وسعت از عرصه های طبیعی شهرستان های لنجان، نطنز، خوانسار، شاهین شهر و میمه و سمیرم کاشته می شود.
وی اعتبار اختصاص یافته برای اجرای این طرح کشت گیاهی را شش میلیارد ریال بیان کرد و افزود: کشت گیاهی گونه های جنگلی به منظور کنترل فرسایش خاک و توسعه پوشش گیاهی، اصلاح و احیای مراتع تخریب شده در عرصه های منابع طبیعی استان اصفهان اجرا می شود.
وسعت رویشگاه های طبیعی استان اصفهان بیش از شش میلیون و 500هزار  هکتار است.